Βραβείο «Ειδική Αναγνώριση Προστατευόμενης Περιοχής» έλαβε Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη Λίμνη Κάρλα

Το 2o βραβείο «Ειδική Αναγνώριση Προστατευόμενης Περιοχής» έλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Προστατευόμενη Περιοχή της λίμνης Κάρλας στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Περιοχές των Αισθήσεων» που πραγματοποιήθηκε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Delta Po της Περιφέρειας Βένετο της Ιταλίας στις 16 Ιουνίου 2013 από την Περιφέρεια Βενέτο και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή μονάδα Περιβάλλοντος-Υδροοικονομίας.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τελικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού έργου 2BPARKS που οργάνωσε η Περιφέρεια Βένετο στις 12-16 Ιουνίου 2013, στο οποίο παρέστησαν πολιτικοί εκπρόσωποι και ειδικοί επιστήμονες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Συνέδριο στην περιοχή Delta Po σήμανε την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως εταίρου, με άλλους 9 φορείς από 7 χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία), στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED και συγκεκριμένα στο έργο με τίτλο "2BPARKS – Creative Sustainable Management, Territorial Compatible Marketing and Environmental Education to be Parks", που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης τοπικής πιλοτικής στρατηγικής για την προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Κάρλας. Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών του έργου στην προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Κάρλας, ενώ πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τα επιτελεία των υπολοίπων χωρών στα ζητήματα της προστασίας, της ανάδειξης και της τουριστικής αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός, συνεχάρη θερμά όλους τους συντελεστές του έργου και δήλωσε: «Από την έναρξη του έργου 2BPARKS μέχρι και σήμερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε μεγάλα βήματα, με περιοχή πιλότο την λίμνη Κάρλα και με την αμέριστη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, των τοπικών αναπτυξιακών εταίρων της περιοχής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στους τομείς: της ενδυνάμωσης των διαδικασιών διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, της ενίσχυσης της τοπικής συμμετοχικότητας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της προώθησης της εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης της Κάρλας και της προβολής της περιοχής ως προορισμού υψηλού περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Καταφέραμε να στρέψουμε το βλέμμα της Ευρώπης και των Ευρωπαίων εταίρων μας στην Κάρλα, και εκπονήσαμε τόσο τοπικά αναπτυξιακά εργαλεία που θα αξιοποιήσουμε στη συνολική στρατηγική μας για την ανάπτυξη της περιοχής της Κάρλας τα επόμενα χρόνια όσο και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά εργαλεία, όπως o «Οδηγός Αυτοαξιολόγησης για Διαχειριστές Προστατευόμενων Περιοχών», που χρησιμοποιούνται σήμερα ως οδηγοί από πολλές Ευρωπαϊκές περιοχές. Παράλληλα, με τις δράσεις συμμετοχικής διακυβέρνησης που οργανώσαμε, φέραμε τους πολίτες και τους φορείς που επηρεάζονται και επηρεάζουν άμεσα την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Κάρλας κοντά στις περιφερειακές διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού, αξιοποιώντας όλες τις θέσεις τους στα σχέδια δράσης μας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε δυναμικά το μεγαλύτερο έργο πολλαπλού σκοπού στα Βαλκάνια, την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, και πιστεύουμε ότι μέσω του έργου 2BPARKS κάναμε τα πρώτα προσεκτικά βήματα για την ενίσχυση της προοπτικής της περιοχής της Κάρλας ως σημαντικού εναλλακτικού τουριστικού προορισμού της χώρας, διαδικασία που μπορεί να διασφαλίσει τα τοπικά εισοδήματα και να συμβάλει στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών ρευμάτων σε όλη τη Θεσσαλία."epixeiro.gr