Η Κομισιόν επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών

Το ποσό των 22,58 δις. ευρώ θα επενδύσουν μέσα στα επόμενα επτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη - μέλη της ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία για έρευνα και καινοτομία σε τομείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.

Μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις αφορούν σε ενεργειακές τεχνολογίες όπως οι κυψέλες καυσίμου.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα διατεθεί σε πέντε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους τομείς των φαρμάκων, της αεροναυτικής, των βιομηχανιών βιολογικής βάσης, των καυσίμων, και των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Ειδικότερα, οι πέντε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι οι εξής:

• Καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ2): για την ανάπτυξη εμβολίων, φαρμάκων και θεραπειών της επόμενης γενιάς, όπως νέα αντιβιοτικά

• Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου 2 (FCH2): για την επέκταση της χρήσης αντιρρυπαντικών και αποδοτικών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ενέργειας

• Clean Sky 2 (CS2): για την κατασκευή πιο καθαρών και αθόρυβων αεροσκαφών με σημαντικά λιγότερες εκπομπές CO2

• Βιομηχανίες βιολογικής βάσης (BBI): για τη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων καθημερινής χρήσης

• Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα (ECSEL): για την τόνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων

Τέλος, προβλέπονται επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη - μέλη της ΕΕ, για έρευνα σε τομείς που αφορούν νέες θεραπείες ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια, τεχνολογίες μέτρησης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στήριξη σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, και λύσεις ώστε ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.