Ανοδικά οι εξαγωγές, πτωτικά οι εισαγωγές και τον Μάιο

Συνεχίστηκε, τον Μάιο εφέτος, η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών.


Από τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.847,8 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2013, έναντι 4.054,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,1%.

Ενώ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.414,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.310,4 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.