Έργα 757 εκατ.ευρώ τρέχει η Εγνατία Οδός

Σε διαδικασία δημοπράτησης από την Εγνατία Οδό που θα περατωθεί εντός των επόμενων λίγων μηνών βρίσκονται 10 έργα προϋπολογισμού περίπου 61,7 εκατ. ευρώ.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε., έχει αναπτύξει δραστηριότητα, κατασκευαστική και μελετητική, πανελλαδικά. Η εταιρεία, δεν περιορίζεται στην κατασκευή του άξονα της Εγνατίας και των καθέτων, αλλά πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό έργων, ενώ ανεβάζει ταχύτητες με την υπογραφή νέων συμβάσεων και την εκπόνηση μελετών που θα οδηγήσουν σε νέους διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων.

Με στοιχεία α' εξαμήνου 2013, η Ε.Ο.Α.Ε., εκτελεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 623,6 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα, ενώ έχει υπογράψει και έχει δρομολογήσει συμβάσεις για νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό, στο α' εξάμηνο του 2013, αναφέρονται σε σχετική έγγραφη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα:

Α. Συμβασιοποιήσεις έργων

Στο α' εξάμηνο του 2013:
- Υπογράφηκαν 6 συμβάσεις εκτέλεσης νέων έργων με συμβατική αμοιβή περίπου 49 εκατ. ευρώ. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης με ανισοπεδοποίηση των υφισταμένων κόμβων, η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και η αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας.

- Δρομολογήθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δίκτυα μεταφοράς λυμάτων Δήμου Καρπάθου» με συμβατική αμοιβή περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

- Σε διαδικασία δημοπράτησης που θα περατωθεί εντός των επόμενων λίγων μηνών βρίσκονται 10 έργα προϋπολογισμού περίπου 61,7 εκατ. ευρώ (στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται η δεύτερη εργολαβία αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης με ανισοπεδοποίηση των υφισταμένων κόμβων, η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στις νήσους Νάξο και Κέα, η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις νήσους Κάρπαθο, Δονούσα και Θηρασία, μονάδες αφαλάτωσης στις νήσους Κύθνο και Αντίπαρο, κ.ά.).

- Προετοιμάζεται η δημοπράτηση άλλων 6 έργων προϋπολογισμού 21,6 εκατ. ευρώ.

Β. Εκπόνηση Μελετών

Στο ίδιο εξάμηνο:

-Υπογράφηκαν 15 συμβάσεις διαφόρων μελετών, προϋπολογισμού περίπου 1,3 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνονται διάφορες μελέτες οδοποιίας, γεωερευνητικές, υδραυλικές κ.ά. που αφορούν τον άξονα Ξάνθη-Σμίνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μελέτες οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, η προμήθεια κινητού εργαστηρίου για εκτέλεση περιβαλλοντικών μετρήσεων).

-Εχει δρομολογηθεί η υπογραφή συμβάσεων άλλων 5 μελετών, προϋπολογισμού 0,8 εκατ. ευρώ,

-Σε διαδικασία διαγωνισμού βρίσκονται άλλες 9 μελέτες, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, (στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται και μελέτες για την κατασκευή των έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε διάφορους δήμους της χώρας),

-Προετοιμάζονται οι διαγωνισμοί άλλων 24 μελετών, προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ.

Γ. Λοιπά έργα

-Στις 30 Ιουνίου 2013, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είχε σε εξέλιξη την κατασκευή συνολικά 26 έργων σε όλη την Ελλάδα, συμβατικής αμοιβής περίπου 623,6 εκατ. ευρώ. Τα έργα σε εξέλιξη αφορούν την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, έργα οδοποιίας σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και την περιοχή Θεσσαλονίκης, την κατασκευή της ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης για την προστασία της αρκούδας, καθώς και πολλά έργα στα νησιά του Αιγαίου.

-Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και το μεγάλο πρόγραμμα μελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας (για οδικά τμήματα συνολικού μήκους περίπου 15.000 χλμ.), με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ασφαλή χρήση των οδών,

- Σε φάση περαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, βρίσκονται άλλα 14 έργα , συμβατικής αμοιβής περίπου 272,9 εκατ. ευρώ.

- Επιπρόσθετα, μέσα στο α' εξάμηνο του 2013 έγινε επανεκκίνηση έργων, των οποίων η κατασκευή είχε αδρανήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως η σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ (με υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου) και η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Κάτω Αμπέλα – Πετριτσίου στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα (με νέο διαγωνισμό για την εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών),

-Ταυτόχρονα, επανεκινήθηκαν και εκτελούνται πλέον με εντατικό τρόπο οι εργασίες για την ολοκλήρωση του βορείου τμήματος της οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και των δύο τμημάτων Μάνδρα – Ψαθάδες και Αρδάνιο – Μάνδρα στον κάθετο άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο στον Έβρο,

-Εκτελείται συντήρηση του ασφαλτοτάπητα και στις δύο κατευθύνσεις του οδικού τμήματος Αλεξανδρούπολη-Αρδάνιο.

Δ. Δραστηριοποίηση στο εξωτερικό

Όσον αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρίας:

-Στις 26 Ιουνίου υπογράφηκε στην Αδριανούπολη Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στη συνοριακή δίοδο «Κήπων –Υψάλων» μεταξύ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων,

-Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει μια σημαντική παρουσία στο εξωτερικό με τη διαχείριση και επίβλεψη 6 έργων στην Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία, καθώς και την υποβολή 10 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σε διεθνείς διαγωνισμούς άλλων γειτονικών χωρών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και με συνεχείς επαφές και συνεργασίες με τις Περιφέρειες της χώρας και πολλούς δήμους, συγκρότησε και υπέβαλλε προτάσεις χρηματοδότησης νέων μελετών και έργων, τόσο για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (έργα ΕΣΠΑ), όσο και για την επερχόμενη (έργα Σ.Ε.Σ.).
voria.gr