Στο 60,71% η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αύξηση παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο ρυθμός απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 60,71% της Προγραμματικής Δέσμευσης έναντι 52%, ποσοστό στο οποίο βρισκόταν στο τέλος του 2012.