Υλοποίηση Δράσεων 1.2 και 6.1 του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας έτους 2013

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας, μέχρι τις 31 Αυγούστου, του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας, αλλά και ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2013, υπογράφηκε η αριθμ.1784/84343/05-07-2013 ΥΑ, με την οποία εγκρίνονται η συνέχιση μέχρι τις 31/08/2013:

της λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου μελισσοκομίας και των κάτωθι ερευνητικών προγραμμάτων:

«Στοιχειοθέτηση μοντέλου πρόγνωσης της μελιτοέκκρισης των μελιτογόνων εντόμων πεύκης και ελάτης» από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών)

«Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύρης – Καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων» από το Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων ανέρχεται σε 66.000 Ευρώ (10.000 Ευρώ για το ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας, 20.500 Ευρώ για το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα και 35.500 Ευρώ για το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα ).epixeiro.gr