Προσεχώς fund για επενδύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΑΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα

Yπογράφηκε η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Attica Finance ΑΕΠΕΥ και του κινεζικού ομίλου εταιρειών SUMEC, η οποία είναι η πρώτη μετά την επίσκεψη εκπροσώπων του δήμου της Αθήνας στο Πεκίνο.

H Attica Bank μαζί με την Attica Finance ΑΕΠΕΥ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη A.E. (ΠΕΤΑ A.E.), σε συνεργασία και με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, έχουν συμφωνήσει να ιδρύσουν ένα fund το οποίο θα επενδύει κυρίως σε έργα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Οδοφωτισμός, Σκουπίδια, Αφαλάτωση, Βιολογικούς Καθαρισμούς κ.ά.), τις Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα επιχειρηματικά πάρκα.

Η συνεργασία με τον όμιλο εταιρειών SUMEC περιλαμβάνει την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σε έργα τα οποία θα υλοποιούνται με τη συμμετοχή του υπό ίδρυση επενδυτικού κεφαλαίου (fund) της Attica Bank και της Attica Finance ΑΕΠΕΥ.