Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Κρήτης για το ψηφιακό σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης eEnviPer

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «eEnviPer – Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στον 21ο αιώνα», ξεκίνησε στην Περιφέρεια Κρήτης η πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού συστήματος eEnviPer για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος Απριλίου 2014.

Το eEnviPer εισάγει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο 21ο αιώνα. Με την πιλοτική λειτουργία του, η Περιφέρεια Κρήτης προσαρμόζεται στην ψηφιακή εποχή και αποσκοπεί στην ουσιαστική και πολυεπίπεδη βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τον καθορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), έως την έγκριση και την εφαρμογή τους.

Για την παρουσίαση του eEnviPer και τη γενικότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, η Περιφέρεια Κρήτης έχει προγραμματίσει δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις παρουσίασης του eEnviPer, στις 20 Ιουνίου 2013 στο Ηράκλειο, στο Εμπορικό Επιμελητήριο (αίθουσα «Καστελάκη»), στις 6 το απόγευμα, και στις 21 Ιουνίου 2013 στα Χανιά, με συνδιοργανωτή το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στις 11 το πρωί. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης: www.crete.gov.gr.

Ποιες διαδικασίες αφορά το eEnviPer: Το νέο ψηφιακό σύστημα αφορά τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, βάσει της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επίσης, μέσω του eEnviPer γίνεται δημοσιοποίηση των Μ.Π.Ε. για τις περιπτώσεις έργων που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι δυνατή η διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό. Οι πολίτες έχουν ακόμη τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για περιβαλλοντικά προβλήματα ή παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το σύστημα eEnviPer διαθέτει ακόμη βάση πληροφοριών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και νομοθεσία, έντυπα Δήλωσης των Π.Π.Δ. κ.ά. Εξαιρετικά χρήσιμες και εύχρηστες είναι οι εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) που ενσωματώνει, τόσο για τους Μελετητές, όσο και για τις Δημόσιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ποιους εξυπηρετεί: To eEnviPer είναι χρήσιμο σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση, την υποβολή και αξιολόγηση Μ.Π.Ε. και τη Δήλωση Π.Π.Δ., καθώς και για την τήρηση και εφαρμογή τους: επενδυτές, επιχειρήσεις, Μελετητές Περιβάλλοντος, Δήμους και άλλους Φορείς, υπηρεσίες αρμόδιες για το περιβάλλον, πολίτες και ομάδες πολιτών που εκφράζουν τις απόψεις τους στη φάση της διαβούλευσης επί Μ.Π.Ε, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το eEnviPer παρέχει στους χρήστες αυτούς τη δυνατότητα διαχείρισης των διαδικασιών που τους αφορούν, αναλόγως με το ρόλο τους στις διαδικασίες αυτές.

Στόχοι της πιλοτικής λειτουργίας: Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην επιδεικτική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο ποιοτικές και απλές, από την εκπόνηση της Μ.Π.Ε. έως την έγκρισή της, καθώς και στη διευκόλυνση της υποβολής δήλωσης Π.Π.Δ. Επίσης, μέσω του eEnviPer απλουστεύεται η συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση, για τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Τελικά, το eEnviPer θα συμβάλλει στην πολυδιάστατη προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομία και παράλληλα θα έχει και κοινωνικό όφελος.

Πρόσβαση και συμμετοχή στην πιλοτική λειτουργία: Ο ιστότοπος του eEnviPer είναι: http://greece.eenviper.eu

Η εγγραφή των χρηστών είναι απλή γίνεται από την επιλογή "Σύνδεση". Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο χρήστη που αντιπροσωπεύει το ρόλο του στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (π.χ. πολίτης ή ομάδα πολιτών, Μελετητής κ.λπ.) και εισάγει τα στοιχεία του στη φόρμα εγγραφής, ορίζοντας «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό Πρόσβασης». Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί, αφού ο χρήστης πατήσει το σύνδεσμο που θα σταλεί αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του.

H Περιφέρεια Κρήτης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στο eEnviPer και να περιηγηθεί στις λειτουργίες του, χρησιμοποιώντας όποιες από αυτές τον εξυπηρετούν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, καθ' όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του. Κάθε χρήστης θα μπορέσει να αποτιμήσει τα δικά του πολλαπλά οφέλη από τη χρήση του eEnviPer για την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη όμως και αν κάποιος δεν επιθυμεί ή δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον χρήσης του eEnviPer, με την εγγραφή του και μόνο θα υποστηρίξει την επέκταση των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και σε άλλες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, τηλ. 2813-410124, 410123, 410118, e-mails: kagiampaki@crete.gov.gr,mkandil@crete.gov.gr, elhatziyanni@crete.gov.gr.


epixeiro.gr