CISD: Απολογισμός ανοικτής συζήτησης «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου, με επιτυχία, η ανοικτή δημόσια συζήτηση με θέμα «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με την υποστήριξη του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ως συνεισφορά στο πλαίσιο της GREEN WEEK 2013 που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο κ. Αντώνης Καϊλής, υπεύθυνος επικοινωνίας του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ο οποίος υπογράμμισε την εγγύτητα του θέματος της εκδήλωσης με την υπόσταση του Πολίτη, μιας εκδήλωσης που διοργανώθηκε από έναν οργανισμό που στηρίζει τον Πολίτη και απευθύνεται σε αυτόν, ιδιαίτερα φέτος, μια χρονιά που είναι αφιερωμένη κατεξοχήν στον ρόλο του Ευρωπαίου Πολίτη. Η περίοδος κρίσης, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για την ανάταξη του περιβάλλοντος, μέσα από δημόσιο διάλογο, αναδεικνύοντας νέες πρακτικές διακυβέρνησης, όπου το περιβάλλον -που διαπερνά όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- θα έχει ισότιμο ρόλο με την οικονομία και την κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση διαθέτουμε όλα τα εργαλεία ώστε να πετύχουμε και τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας για το 2020, με βασικό πυλώνα την αειφόρο καινοτομία, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και την αειφόρο – «ευφυή» ανάπτυξη. 

Ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γρηγόρης Τσάλτας, τόνισε το ρόλο του οικολογικού κινήματος και των διεθνών οργανισμών στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, αναφερόμενος και στις ομάδες πολιτών, όπως γυναίκες, αυτόχθονες πληθυσμοί, κλπ., που εισήχθησαν στις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών από την συνδιάσκεψη κορυφής του Ρίο. Τόνισε ότι στην Ελλάδα τα περιθώρια περιβαλλοντικής διακυβέρνησης είναι ελάχιστα, λόγω αγκυλώσεων που προέρχονται από το πελατειακό σύστημα και την διαφθορά. 

Η κα. Στέλλα Κυβέλου, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου μέσα από το παράδειγμα της οικο-γειτονιάς, όπως εξελίχθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, παρουσίασε τις προκλήσεις της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση νέων προτύπων κατοίκησης, τονίζοντας την ανάγκη προσδιορισμού νέων τυπολογιών συμμετοχής προσαρμοσμένων στην περίοδο της κρίσης, παράλληλα με πολιτικές αξιοποίησης του εδαφικού κεφαλαίου και νέες οργανωτικές δομές. 

Ο κ. Γιώργος Αγερίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής CISD, αναφέρθηκε στη συμβολή των έξυπνων δικτύων της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων και πόλεων με καθοριστικό παράγοντα την ενημέρωση και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών – καταναλωτών. 

Η κα Εύη Τζανακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΚΑΠΕ, ανέπτυξε τις διαδικασίες εφαρμογής του περιβαλλοντικού-ενεργειακού σχεδιασμού των πόλεων και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά κύρια σε τοπικό επίπεδο από τους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών δικτύων που ενθαρρύνουν στη διαμόρφωση σύγχρονων οραμάτων αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Ο κ. Θάνος Βλαστός, καθηγητής του ΕΜΠ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ECOCITY, αναφέρθηκε γενικά στην κινητικότητα ως διαδικασία ενσωμάτωσης των πολιτών στην κοινωνική ζωή των πόλεων, υπογραμμίζοντας το έλλειμμα αστικής συνείδησης και ταυτότητας. Έθεσε καίρια ερωτήματα ως προς την ετοιμότητα της κοινωνίας των πολιτών να αποδεχθούν τους περιορισμούς που αναγκαστικά θέτει η οικολογική προσέγγιση της ανάπτυξης την ίδια στιγμή που κυρίαρχα στοιχεία είναι η έλλειψη κοινωνικότητας, η έλλειψη φαντασίας και κάθε αντίδρασης, αλλά και η άρνηση κάθε νέου και καινοτόμου, ζητήματα που δεν θα επιλυθούν εάν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές στην παιδεία. 

Η κα Μαργαρίτα Καραβασίλη Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Χωροτάκτης και Πρόεδρος του CISD, τόνισε ότι η εφαρμογή ορθών πρακτικών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη, που αφορά σε ένα νέο μοντέλο ενημέρωσης και συμμετοχής του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και σε νέα πολιτική θεώρηση. Αναφέρθηκε στον διακριτό ρόλο του Κράτους, έναντι αυτού της Πολιτείας, προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας των πολιτών, υπογράμμισε τα περιορισμένα περιθώρια ουσιαστικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και πρότεινε την άμεση θεσμική κατοχύρωση πρακτικών και μεθόδων αξιόπιστης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής. Τέλος αναφέρθηκε στις μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες που διευκολύνουν την ενημέρωση και τη συμμετοχή, καθώς και στην ευθύνη και τον ρόλο του Κράτους και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Η κα Θεοδότα Νάντσου, εκπρόσωπος της WWF Hellas, αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινωνίας της γνώσης, της κρίσης, της παρέμβασης, των λύσεων, της αλληλεγγύης και της δράσης εξαίροντας τη γνώση ως βασικό εργαλείο. Υπογράμμισε την ανάγκη εγκαθίδρυσης θεσμών διαφάνειας, ευνομίας και συμμετοχής μέσα από μια συνεκτική κεντρική πολιτική, διαρκή κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, την πλήρη μηχανοργάνωση του δημοσίου και σταθερές δομές διαβούλευσης μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων με άξονα την κοινωνική οικονομία τις κοινωνικές επιχειρήσεις το πρασίνισμα των επενδυτικών νόμων, αλλά και την παροχή προνομιακών κινήτρων και πιστοποίησης της ποιότητας. Τέλος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας και διαδικτύωσης των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται. 

Ο κ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο ρόλο των ΜΜΕ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και στις δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν όπως έχει αναδειχθεί από την εμπειρία σειράς πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά, που καταδεικνύουν το έλλειμμα κατανόησης και ενδιαφέροντος.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση των εισηγητών με τους παρευρισκόμενους και συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας και διαδικτύωσης όλων των ζωντανών δυνάμεων του τόπου προς την κατεύθυνση της ριζικής αλλαγής της πολιτικής διακυβέρνησης με κύριο συστατικό την άμεση δημοκρατία.