Θεσσαλονίκη - Διήμερο συνέδριο με θέμα "Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας: παρόν και μέλλον"

Διήμερο συνέδριο με θέμα: Επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας: παρόν και μέλλον διοργανώνει την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 (ώρα 18:00) και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 (ώρα 10:30) στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ). 

Το διήμερο τελικό συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Cross – Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women - (EGNATIA VAE)” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 2013». Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος), το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το South West University of Blagoevgrad, 'Neofit Rilski' και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο και θα παρουσιαστούν πρακτικές που προωθούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και η λειτουργία των δύο Κέντρων Επιχειρηματικότητας (σε Ελλάδα και Βουλγαρία) που αποτέλεσαν δράση του έργου. Το Συνέδριο θα πλαισιωθεί από παρουσιάσεις ωφελουμένων (επιχειρήσεις ή /και ανέργους) από τις δράσεις του έργου. Τέλος, θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους η συνεχής εξέλιξη των διαδικασιών μεταφοράς γνώσης και δικτύωσης οδηγούν σε βιώσιμες επιδόσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθώς και οι προϋποθέσεις για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Οδηγός με τα αποτελέσματα του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Πιο συγκεκριμένα οι κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι οι (αλφαβητικά):

  • Δρ. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
  • Δρ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
  • Δρ. Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
  • Δρ. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
  • Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Greece - International Business Projects 
  • Δρ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Το Συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για ηλεκτρονική προεγγραφή στο Συνέδριο επισκεφθείτε την Online φόρμα προεγγραφής στο τελικό συνέδριο του EGNATIA VAE ή την ιστοσελίδα του έργου www.egnatia-vae.eu 


Πληροφορίες: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 
Ελένη Ξενοκράτη
Τηλ.: 2313 309151
Email: exeno@damt.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ