Φωτοβολταϊκά: οι εγγυημένες τιμές ανά κατηγορία επένδυσης (Πίνακες)

Ενημερωτικούς πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται οι εγγυημένες τιμές που μπορούν να απολαμβάνουν οι επενδυτές στα φωτοβολταϊκά, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Οι τιμές έχουν ως εξής: