Έρευνα: Μη ανταγωνιστικές ηλιακές μπαταρίες και υπεράκτια αιολικά

Από πλευράς κόστους, δεν έχει τόσο σημασία εάν τα φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα εγκαθίστανται σε περιοχές όπου η ηλεκτροπαραγωγή είναι φθηνή ή από την άλλη πλευρά εκεί όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση ενέργειας.

Όπως έδειξε μελέτη της πρωτοβουλίας Agora Energiewende για το βέλτιστο κόστος ανάπτυξης των ΑΠΕ στη Γερμανία, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, τα συνολικά κόστη μπορούν να περιοριστούν εάν ανασχεθεί η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Από την άλλη πλευρά, η αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή με φωτοβολταϊκά και συνδεδεμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, πιθανότατα δεν θα είναι ανταγωνιστική για την προσεχή εικοσαετία.

—Η βέλτιστη τοποθεσία

Στο σενάριο όπου επιλέγονται οι βέλτιστες τοποθεσίες για την ανάπτυξη κάθε επιμέρους τεχνολογίας ΑΠΕ -ηλιακά συστήματα στη νότια Γερμανία και αιολικά πάρκα στις παράκτιες περιοχές του γερμανικού βορρά- θα απαιτούνται λιγότερες μονάδες. Ωστόσο, η υπερπαραγωγή ενέργειας σε περιοχές υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού συνεπάγεται επίσης επιπρόσθετα κόστη.

Από την άλλη πλευρά, εάν οι μονάδες ΑΠΕ κατασκευαστούν όχι με κριτήριο τις βέλτιστες καιρικές συνθήκες, αλλά με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης, τότε θα απαιτούνται περισσότερες μονάδες για την ίδια ηλεκτρική ισχύ. Αυτή η λύση από την πλευρά της συνεπάγεται καλύτερο προγραμματισμό και διοχέτευση ενέργειας στο δίκτυο.

“Σύμφωνα με τη μελέτη, από πλευράς κόστους, η γεωγραφική κατανομή των μονάδων ΑΠΕ δεν έχει καμμία ουσιαστική σημασία. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ δεν πρέπει να συνυπολογίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς” σχολιάζει ο Ράινερ Μπάακε, διευθυντής της πρωβουλίας Agora Energiewende, το οποίο είναι ένα ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Mercator και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα.

Στο στόχαστρο των αναλυτών βρίσκεται η αιολική ενέργεια, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης κόστους (συνολικά 2 δισ. Ευρώ ετησίως) από τον περιορισμό των ακριβών υπεράκτιων αιολικών πάρκων με εστίαση στα επίγεια συστήματα.

—Φωτοβολταϊκά και αποθήκευση

Η μελέτη λαμβάνει επίσης υπόψη της τη μεγάλη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας, αλλά και τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας με συστήματα μπαταριών.

Υπό αυτό το πρίσμα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης 150 Γιγαβάτ φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης 40 Γιγαβάτ την επόμενη εικοσαετία. Ωστόσο, με τα ισχύοντα κοστολογικά δεδομένα κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα ανταγωνιστικό.

“Οι τιμές των αποκεντρωμένων φωτοβολταϊκών με συστήματα μπαταριών αποθήκευσης θα πρέπει να μειωθούν κατά 80% τα επόμενα χρόνια ώστε το παραπάνω σενάριο να είναι οικονομικά ανταγωνιστικό” σημειώνει ο Μπάακε.

Το κόστος ενός τυπικού οικιακού συστήματος με φωτοβολταϊκό ισχύος τεσσάρων Κιλοβάτ και μπαταρία αποθήκευσης των έξι Κιλοβατωρών θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 2000 Ευρώ από 11000 Ευρώ σήμερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα στο www.agora-energiewende.de.

econews.gr