Απώλεια εσόδων και αυξημένες ζημιές κατέγραψαν οι αυτοκινητόδρομοι

Η αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών στους οδικούς άξονες και η μείωσης της κυκλοφορίας έφεραν ζημιές σε όλες σχεδόν (εξαιρουμένης της Αττικής Οδού) τις εταιρείες αυτοκινητοδρόμων. Στην κυβέρνηση επιδιώκουν οι νέες συμβάσεις παραχώρησης να ψηφιστούν προτού ξεκινήσουν τα θερινά τμήματα της Βουλής, ώστε οι κατασκευαστικές εργασίες να επανεκκινήσουν πλήρως, πριν από τον Σεπτέμβριο και να μην χρειαστεί να αναπροσαρμοστούν τα χρηματοοικονομικά μοντέλα των έργων.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Ζημιές-ρεκόρ εμφάνισε η εταιρεία παραχώρησης Ολυμπία Οδός ΑΕ, που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση και λειτουργία του οδικού άξονα Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, η κοινοπραξία παρουσιάζει τη χρήση του 2012 καθαρές ζημιές ύψους 57,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30,2 εκατ. ευρώ το 2011. 

Ο κύκλος εργασιών της κοινοπραξίας μειώθηκε σε 58,6 εκατ. ευρώ από 68,2 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 149,2 εκατ. ευρώ (από 206,9 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Τσακώνα παρουσιάζει συνολικές υποχρεώσεις 569 εκατ. ευρώ από 540,2 εκατ. ευρώ την περασμένη χρονιά. Από αυτές, ομολογιακά δάνεια και τραπεζικός δανεισμός αντιστοιχούν σε 397,1 εκατ. ευρώ. 

Οπως επισημαίνεται στον ισολογισμό, η εταιρεία βρίσκεται από το 2010 σε συνεχή διαπραγμάτευση με το ελληνικό Δημόσιο και τους δανειστές της αναφορικά με την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης και τη χρηματοδότηση του έργου. Πρόκειται για γεγονότα που θα οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση του εν λόγω έργου, η οποία κρίνεται αναγκαία, ώστε το έργο να παραμείνει βιώσιμο. 

«Εκτιμάται από τη διοίκηση της εταιρείας ότι η παραπάνω επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση θα οριστικοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2013 και το εν λόγω έργο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Εκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω αναδιάρθρωση θα αποτελέσουν μέρος της αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης», σημειώνεται σχετικά. Σημειώνεται ότι στην κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού συμμετέχουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι J&P Αβαξ, Ακτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Αθηνά καθώς και οι Vinci Concessions και Hochtief. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΑΙΟΥ

Μείωση εσόδων και ζημιών, σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, δηλαδή ο ιδιωτικός επιχειρηματικός φορέας που έχει αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του τμήματος του φερώνυμου αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός - Κλειδί, που ξεκινά από τον κόμβο Ράχες Φθιώτιδας και καταλήγει στον κόμβο Κλειδί, στο Αιγίνιο Πιερίας. Σύμφωνα με τον πέμπτο ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 42,27 εκατ. ευρώ, από 45,96 εκατ. ευρώ το 2011, εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 8% σε ποσοστό και κατά 3,69 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, παρουσίασε μικτά κέρδη 22,88 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 25,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,1%). Επίσης, συμπίεσε το κόστος της λειτουργίας της. Ωστόσο, λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες (27,16 εκατ. ευρώ) και αποσβέσεις παγίων στοιχείων και τμήματος των έργων (10,32 εκατ. ευρώ), εν τέλει κατέγραψε ζημιές 15,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 19,13 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20,9% σε ποσοστό και κατά 3,99 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση διενεργεί αποσβέσεις επί του κόστους κατασκευής του έργου ανεξάρτητα από τον χρόνο της αποπεράτωσής του, όπως προβλέπεται από σχετικό νόμο. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 20,67 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 22,49 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένων κατά 8,1%. 

Επίσης, τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη 18,56 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων κερδών 20,70 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένων κατά 10,3%. Οι συσωρευμένες αποσβέσεις για το έργο μέχρι και το 2012 ανέρχονται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ιδρύθηκε το 2007, με έδρα τη Λάρισα και μετόχους τις επιχειρήσεις Hochtief Solutions και Hochtief PPP Solutions (35%), Ακτωρ Παραχωρήσεις (20%), J&P Αβαξ (16,25%), Vinci Consessions (13,75%), ΑΕΓΕΚ (10%) και Αθηνά (5%).

Εδώ και καιρό, ως γνωστόν, βρίσκεται σε συζητήσεις με το ελληνικό Δημόσιο για την αναθεώρηση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης, καθώς και με τους δανειστές της για τη χρηματοδότηση του έργου. Εις βάρος της επιχείρησης εκκρεμούν, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Deloitte), διάφορες δικαστικές υποθέσεις, η σημαντικότερη των οποίων αφορά ποινική ρήτρα 45 εκατ. ευρώ, που έχει επιβληθεί από την εταιρεία Εγνατία Οδός με το επιχείρημα ότι η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου δεν έχει εκπληρώσει συγκεκριμένη συμβατική υποχρέωσή της. 

Από την πλευρά της, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου απαιτεί από το ελληνικό Δημόσιο περίπου 0,6 εκατ. ευρώ για διαφυγόντα έσοδα διοδίων. Στις 31.12.2012 η επιχείρηση παρουσίαζε ίδια κεφάλαια 411,59 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 399,86 εκατ. ευρώ που αφορούν τη χρηματοδοτική συμβολή του ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, παρουσίαζε δανειακές υποχρεώσεις 195,50 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 46,52 εκατ. ευρώ και συσωρευμένες ζημιές 38,27 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 350,15 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (68,10 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο προς το 43,5% των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (156,68 εκατ. ευρώ).

ΝΕΑ ΟΔΟΣ


Μειωμένα έσοδα, με αυξημένες ζημιές, σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Νέα Οδός, δηλαδή ο επιχειρηματικός φορέας κατασκευής και λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός που θα συνδέει το Αντίρριο με τα Ιωάννινα, καθώς και των οδικών αξόνων Μεταμόρφωση Αττικής - Σκάρφεια Φθιώτιδας και Σχηματάρι - Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τον έκτο ισολογισμό της, τα έσοδά της το περασμένο έτος μειώθηκαν σε 57,85 εκατ. ευρώ, από 65,92 εκατ. ευρώ το 2011, εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 12,3% σε ποσοστό και κατά 8,07 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η Νέα Οδός, μέτοχοι της οποίας είναι οι επιχειρήσεις ACS Group, Ferrovial και ΓΕΚ-Τέρνα, παρουσίασε ζημιές 8,60 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,55 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 4,5 φορές ή κατά 7,05 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με υψηλές αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες. Το προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 25,50 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αποθεματικών χρηματοδοτικής συμβολής του ελληνικού Δημοσίου, ανέρχονται σε 127,74 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 40,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 315,99 εκατ. ευρώ.
Στις 31.12.2012 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (53,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 54,5% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (118,26 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία τα ταμειακά διαθέσιμά της ήταν 49,14 εκατ. ευρώ.


Αττική οδός: Μείωση εσόδων, αυξημένα κέρδη

Πτώση 9% παρουσιάζει η Αττική Οδός για το πρώτο τρίμηνο του 2013, δεδομένης της μειωμένης κυκλοφορίας. Ο επιχειρηματικός φορέας του φερώνυμου αυτοκινητοδρόμου της Αττικής κατέγραψε για το 2012 μειωμένα έσοδα, αλλά αυξημένη κερδοφορία, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της. Ειδικότερα, τα έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 175,44 εκατ. ευρώ, από 203,43 εκατ. ευρώ το 2011 (226,66 εκατ. ευρώ το 2010 και 248,55 εκατ. ευρώ το 2009), εμφανίζοντας έτσι μείωση 13,8% σε ποσοστό και κατά 27,99 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τα έσοδα του 2009, αυτά του 2012 ήταν κατά 29,4% χαμηλότερα.

Η εταιρεία, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα παρουσίασε κέρδη προ φόρων 63,93 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 64,36 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 0,7%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν καθαρά κέρδη 50,13 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 48,72 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 2,9%. Βάσει αυτού, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 106,96 εκατ. ευρώ, από 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 97,66 εκατ. ευρώ, από επίσης 108,53 εκατ. ευρώ το 2011 (-10%). Σημαντικό μέρος των κερδών προέρχεται από πιστωτικούς τόκους.kerdos.gr