Ημερίδα Διαβούλευσης για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ οργανώνει την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013 ημερίδα διαβούλευσης για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το Παρατηρητήριο, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αδειοδοτήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εκπόνησε θεματική μελέτη η οποία προτείνει μία ολοκληρωμένη Μεταρρύθμιση για το Σύστημα Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα αδειοδότησης και στη συνέχεια, σε 4 θεματικά εργαστήρια (workshops) θα συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες και καθ' ύλην αρμόδια στελέχη σε θέματα αδειοδοτήσεων, τόσο από το χώρο των επιχειρήσεων όσο και από την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι να οριστικοποιηθούν τα συμπεράσματα της μελέτης και των σχετικών προτάσεων, και να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων φορέων και των επιχειρήσεων τόσο στο σχεδιασμό της λύσης όσο και στην συνέχεια στην εφαρμογή της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πέγκυ Κοντζίνου, τηλ: 211 500 6106, e-mail: pkontzinou@sev.org.grepixeiro.gr