Εως το τέλος του έτους το εθνικό σχέδιο για τα απορρίμματα

Την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, που έχουν σημαντικά πληγεί από την οικονομική κρίση, καθώς και την επέκταση της εφαρμογής χωριστής συλλογής του γυαλιού με στοχευμένη επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών ειδικότερα στις περιοχές που σήμερα διατηρούν ενεργούς ΧΑΔΑ, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, σε εκδήλωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για τη βράβευση φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις καλύτερες κατά κεφαλήν επιδόσεις στην ανακύκλωση.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 200 εκατ., ενώ αναμένεται εντός του 2013 και του 2014 να μειωθούν δραματικά οι συνολικοί αριθμοί τους.

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι υπάρχουν τρία βασικά δεδομένα τα οποία αφορούν το αποτελεσματικό σχέδιο δράσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η θεμελιώδης αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός του ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των βασικών στόχων της Οδηγίας, προχωράει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 η εκπόνηση του νέου εθνικού σχεδίου αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις της προαναφερθείσας Οδηγίας.

«Ενόψει και του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει ζητηθεί η αξιολόγηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθεί η προσαρμογή τους σύμφωνα με την Οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ», όπως τόνισε ο υπουργός. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί οδηγός διαχείρισης για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. «Προχωρήσαμε σε έκδοση πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και εγκαταστάσεων κομποστοποίησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται:

Έως το 2015, η καθιέρωση χωριστής συλλογής για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.

Ενθάρρυνση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ιεραρχίας αποβλήτων. Τον σκοπό αυτό επιτελεί το ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν.4042/2012 για τη διάθεση μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη έως το 2020 της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων όπως το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνολικού βάρους τους και η αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων κατά 70% τουλάχιστον του συνολικού βάρους τους.

Οι «πράσινοι» δήμοι

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν συνολικά 6 δήμοι με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Πρόκειται για τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α) στα Χανιά και τους δήμους Βόλου, Εμμανουήλ Παππά (Σερρών), Καλαμάτας, Κηφισιάς, Ερμούπολης-Σύρου και Λειψών με την καλύτερη επίδοση στον τομέα της ανακύκλωσης. Τα βραβεία επέδωσαν ο υπουργός αναπληρωτής Στ. Καλαφάτης, η γ.γ. του υπουργείου Μ. Ευαγγελίδου και ο πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ Ι. Αγαπητίδης.

Ανεξέλεγκτη διάθεση
 
Η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος έχουν οριστικά αντιμετωπίσει το θέμα της ανεξέλεγκτης διάθεσης και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα διακοπεί η λειτουργία όλων των ενεργών ΧΑΔΑ και στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον υπουργό. Συνοπτικά, όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, μέσα στο τελευταίο πεντάμηνο ο συνολικός αριθμός ενεργών ΧΑΔΑ μειώθηκε σε 73, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση 18 και προχώρησε η εκτέλεση έργων αποκατάστασης άλλων 75 ΧΑΔΑ. Έτσι, από τους συνολικά 396 προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ (78 ενεργοί και 318 ανενεργοί) που μνημονεύονται στην απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου για παραπομπή στο ΔΕΚ, ήδη αποκαταστάθηκαν 18 ΧΑΔΑ (5%) και είναι σε εξέλιξη η εκτέλεση έργων αποκατάστασης με εγκατεστημένο εργολάβο σε 75 ΧΑΔΑ (19%).

Επιπλέον, 84 ΧΑΔΑ (21%) έχουν δημοπρατηθεί και αναμένουν ανάδοχο με ορίζοντα αποκατάστασης το τέλος του 2013. Για 50 ΧΑΔΑ προετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης, με χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης τα μέσα 2014 και για τους υπόλοιπους τα έργα μελετώνται, με χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης το τέλος του 2014. Έχει ενταχθεί το 90% των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, 5% των έργων θα εκτελεσθεί με ίδια μέσα, εκδόθηκε νέα πρόσκληση από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την αποκατάσταση των υπολοίπων. Ήδη υπάρχει σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων και αναμένεται εντός του 2013 και 2014 να μειωθούν δραματικά και οι συνολικοί αριθμοί των ΧΑΔΑ.

Η δομή της ανακύκλωσης
  • 27 Κέντρα Διαλογής Υλικών (ΚΔΑΥ).
  • 8 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
  • 115 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και σημεία συλλογής.
  • 7 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέως.
  • 6 Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
  • 5 Μονάδες επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων.του Κοσμά Ζακυνθινού
imerisia.gr