Μειώσεις προστίμων αυθαιρέτων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει μία οικογένεια που περιλαμβάνει στους κόλπους της ένα άτομο με μεγάλο βαθμό αναπηρίας. Οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται και επιδεινώνονται μέσα στην δίνη της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, και πλήττει όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμία διάκριση. 

Αυτό το γεγονός κάνει περισσότερο ευπρόσδεκτες τις ρυθμίσεις εκείνες της διοίκησης, που επιχειρούν να ελαφρύνουν τις ειδικές ομάδες πληθυσμού που λόγω της κατάστασης τους επιβαρύνονται περισσότερο και σκληρότερα, από όλους τους υπολοίπους.

Στο νέο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων διορθώνεται η διάταξη της ελάφρυνσης για τους ΑΜΕΑ με αναπηρία > 80%, στην καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, η οποία αφορούσε μόνο τους κινητικά αναπήρους και τους τυφλούς.

Τώρα η έκπτωση 85% στο ποσόν του προστίμου για την νομιμοποίηση αυθαιρέτου, επεκτείνεται σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας (πχ Μεταμόσχευση νεφρού ή καρδιάς), εφόσον πιστοποιείται με βεβαίωση / γνωμάτευση από δημόσια αρχή, και για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Η έκπτωση προστίμου ισχύει ακόμη και αν το ακίνητο ανήκει σε πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα με τις παραπάνω ιδιότητες.

Η ευεργετική διάταξη του άρθρου 17 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, διατηρεί και την προηγούμενη πρόβλεψη για περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με αναπηρία > 67%, καθώς και προσώπων που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτούς, με τον περιορισμό του χαμηλού εισοδήματος (8000 ατομικό εισόδημα ή 12000 οικογενειακό εισόδημα), και μόνο για την κύρια και μοναδική τους κατοικία. Παράλληλα αυξάνει την έκπτωση από 50% στο 80% του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Οι σημαντικές αυτές ελαφρύνσεις στα περισσότερα αυθαίρετα συρρικνώνουν το πρόστιμο στο ύψος του παραβόλου υπαγωγής και βοηθούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας που είναι πλέον απαραίτητη για όλα τα ακίνητα.architectwords.blogspot.gr