Προς παράταση για τη δημοσίευση ισολογισμών

Παράταση ενός μήνα, μέχρι τις 10/07, για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευση των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στις υπηρεσίες Γ.ΕΜ.Η. των Επιμελητηρίων και δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ισολογισμού της 31/12/2012 (μαζί με το φορολογικό πιστοποιητικό, για όσες έχουν τέτοια υποχρέωση), ήταν στις 10/06.

Ωστόσο, η παράταση κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθούν, όσο είναι αυτό δυνατόν, τα προβλήματα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, καθώς το διάστημα των 10 ημερών θεωρείται πολύ μικρό και ανεπαρκές, ώστε ο μηχανισμός να μπορέσει να καλύψει όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Αίτημα παράτασης είχε θέσει προς το υπουργείο Ανάπτυξης με πρόσφατη ανακοίνωσή της η ΕΦΕΕΘ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα φορολογικά πιστοποιητικά.

Έτσι, μετά και την παράταση που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για τη σύνταξη των ισολογισμών της χρήσης 2012 και την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. και ΕΠΕ έως και τις 28/06, η παράταση για δημοσίευση των ισολογισμών κρίνεται εύλογη και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επομένων ωρών.voria.gr