Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση με αντικείμενο: Η Σιδηροδρομική Γραμμή του Προαστιακού - Αφορμή για την Ολοκληρωμένη Πολεοδομική Ανάπλαση του Ταύρου

Στο πλαίσιο των ενεργειών αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Διαδρόμου Πειραιάς-Τρεις Γέφυρες, που θα αναλάβει την Προαστιακή και Υπεραστική Μεταφορική Κίνηση, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ προώθησε για έγκριση Φάκελο Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων που επικεντρώνεται σε δύο Ανισόπεδους Κόμβους στην περιοχή του τ. Δήμου Ταύρου.


Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου καλείται -κατά το νόμο- από την γνωμοδοτούσα Περιφέρεια Αττικής να προβεί σε ενδεχόμενες ενστάσεις επί του αντικειμένου.

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, αξιολογώντας υπεύθυνα την σημαντικότητα του θέματος, προτίθεται να μην περιορισθεί στην υποβολή ενστάσεων αλλά να υποβάλει ουσιαστικές θέσεις και προτάσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της Ανοικτής Δημόσιας Συζήτησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, ώρα 16:30, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη (Πειραιώς 206, Ταύρος).

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή με σκοπό την 
  • τεκμηριωμένη ενημέρωση των δημοτών επί του θέματος στα σημεία που τους αφορά και 
  • την παραγωγή συναινετικών θέσεων & προτάσεων με στόχο την προστασία 
          - του Δημόσιου συμφέροντος, 
          - του φυσικού, πολιτιστικού και αστικού περιβάλλοντος και 
          - της κοινωνικής συνοχής, 

εφαρμόζοντας, όπως οφείλει, τις αρχές της Σύμβασης Aarhus (πρόσβαση των πολιτών στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον, πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των ατόμων των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, να ζουν σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία τους)

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την Ανοικτή Δημόσια Συζήτηση, θα αποτελέσουν την βάση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Ενστάσεις και Προτάσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της 122836/2-2-04 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. ως προς την αναδιοργάνωση των ισόπεδων διαβάσεων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου».

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου εκτιμά ότι η αναβάθμιση του εν λόγω Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, εκτός από την σημαντική διάσταση της βελτιστοποίησης της Προαστιακής και Υπεραστικής Μεταφορικής Κίνησης, αποτελεί ευκαιρία για την ουσιαστική πολεοδομική και κοινωνική ανασυγκρότηση του Δήμου, θεραπεύοντας ριζικά κρίσιμα προβλήματα, που προκύπτουν από την «διχοτόμηση» του αστικού ιστού και αναδεικνύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Ο.Σ.Ε. ΑΕ και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ.

Η δέουσα προβολή, εκ μέρους σας, της Ανοικτής Δημόσιας Συζήτησης, θα συμβάλει στην ευρύτερη συμμετοχή των δημοτών όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και των Δήμων που επηρεάζονται από το σύνολο του έργου, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία για την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή τους στην παραγωγή των βέλτιστων και ρεαλιστικών προτάσεων υπό το φως της βιώσιμης κινητικότητας και των «πράσινων» οδικών υποδομών.


Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου

Ανδρέας Γ. Ευθυμίου