Οι τελικές αλλαγές στη χονδρική του ηλεκτρισμού

Το τελικό πακέτο των προτάσεων της ΡΑΕ που εστάλη την περασμένη εβδομάδα στο ΥΠΕΚΑ για τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, περιλαμβάνει την κατάργηση του περιθωρίου στο cost recovery, τη διατήρηση των ΑΔΙ και τον διπλασιασμό τους για τις σύγχρονες μονάδες φ.α. αλλά και την κατάργηση του κανόνα του 30% από τις αρχές του 2014.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η ΡΑΕ, τα μέτρα έχουν αυστηρά μεταβατικό χαρακτήρα και λαμβάνονται σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα όπου οι συνδυασμός των συνθηκών της αγοράς με το ασφυκτικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς για την αποφυγή απότομων ανατροπών στην εύθραυστη ισορροπία της αγοράς. Στην έκθεση της ΡΑΕ γίνεται λόγος για στρεβλώσεις της αγοράς, όπου η δύναμη αγοράς της ΔΕΗ (market power) οδηγεί στην ανάγκη λήψης μέτρων για το περιορισμό της δύναμης αυτής. Οι ιδιώτες παραγωγοί που έχουν ενταχθεί στην αγορά, διαθέτουν μόνο μονάδες φυσικού αερίου, οι υψηλές τιμές και η υψηλή φορολόγηση του οποίου, δεν επιτρέπουν στις μονάδες αυτές να δρουν ανταγωνιστικά, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση, που κάνει λόγο για υψηλές τιμές καυσίμου που δεν επιτρέπει καν τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παραγωγών αυτών, ακόμα και στο μεταξύ τους ανταγωνισμό με ομοειδείς μονάδες.

Το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο σύνθετο και τα προβλήματα δυσεπίλυτα από την αλματώδη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, που μειώνει τις ώρες καθημερινής λειτουργίας των μονάδων και δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης νέων μηχανισμών και νέων διακριτών αγορών.

Μέτρα

Το πακέτο των μέτρων που προτείνει η ΡΑΕ να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:

Α) Διατήρηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, με κατάργηση όμως, από την 1η Ιουλίου 2013, του περιθωρίου επί του μεταβλητού κόστους, δηλ. από 10% σε 0%. Ο ίδιος ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα καταργηθεί πλήρως από την 30η Ιουνίου 2014.

Β) Κατάργηση, από την 1η Ιανουαρίου 2014, του κανόνα του 30% σχετικά με την υποβολή προσφορών από μονάδες παραγωγής.

Γ) Αναδιοργάνωση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, από την 1η Ιουλίου 2013. Παραμένει σε ισχύ ο υφιστάμενος μηχανισμός, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Απεντάσσονται από την κατάλογο των μονάδων που λαμβάνουν πληρωμές ΑΔΙ μονάδες της ΔΕΗ, οι οποίες είναι πρακτικά εκτός λειτουργίας, συνολικής ισχύος 1249 MW.

• Το σύνολο των υπόλοιπων διαθέσιμων μονάδων, συνολικής ισχύος 10339MW, δικαιούνται πληρωμής από το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος βάσει των ισχυόντων (45.000 €/MW).

• Οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου και οι αεριοστρόβιλοι ανοικτού κύκλου, συνολικής ισχύος 3998 ΜW (UCAP) εκδίδουν δεύτερο ΑΔΙ για τη διαθέσιμη ισχύ τους και δικαιούνται επίσης πληρωμής από το Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος κατ’ αναλογία των ισχυόντων.

• Οι προμηθευτές οφείλουν να συμμετέχουν στο Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος με ποσό ίσο με 59,000€/MW και έτος, βάσει της πραγματικής κατανάλωσης των πελατών τους, συνυπολογίζοντας στη μετρούμενη στα όρια του Συστήματος αιχμή τη διεσπαρμένη παραγωγή ΑΠΕ Δικτύου.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της χονδρεμπορικής αγοράς του 2012, οι ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δεν πραγματοποίησαν κέρδη και πρακτικά κινήθηκαν στα όρια του μηδενικού αποτελέσματος. Σύμφωνα με την έκθεση της ΡΑΕ, για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να επέλθουν σημαντικές μεταβολές του ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψουν τον ισότιμο ανταγωνισμό με τη ΔΕΗ και θα δώσουν τη δυνατότητα για τη δραστηριοποίηση επί ίσοις όροις και σε άλλα κομμάτια της αγοράς όπως η λιανική. , όπου υπό όρους ισότιμου ανταγωνισμού να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση και σε άλλες δραστηριότητες (λιανική), όπου τους όρους της παραμονής στην αγορά θα τους καθορίζει η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα, και όχι οι υφιστάμενες σημαντικές ασυμμετρίες, όπως εμφανίζονται στην σημερινή αγορά. 

Αποσύρσεις

Σύμφωνα με τις αλλαγές τέλος, συνολικά 9 μονάδες της ΔΕΗ, αποσύρονται από το μηχανισμό των ΑΔΙ και ουσιαστικά σταματούν να πληρώνονται, δηλαδή οδηγούνται σε απόσυρση. Οι μονάδες αυτές είναι: Λιπτολ, Αλιβέρι 3 και 4, Λαύριο 1,2 και 3, Άγιος Γεώργιος 8 και 9 και Πτολεμαϊδα 2.

Η συνολική ισχύς των μονάδων αυτών είναι 1249MW. Πάντως η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, να κρατήσει σε λειτουργία κάποιες εξ αυτών, συμβολαιοποιώντας τις ως μονάδες έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ ενώ όσες μονάδες δεν διατηρηθούν ως μονάδες έκτακτης ανάγκης οδηγούνται προς οριστική απόσυρση.