Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για εξαγωγικές επιχειρήσεις που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το γραφείο UNDP στην Ελλάδα, με θέμα “FOOD & PACK II - Ενίσχυση της ικανότητας διείσδυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και τη ρωσική αγορά τροφίμων”. Το σεμινάριο είχε τη στήριξη του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), και της A Cert, TUV Hellas και στο επίκεντρό του βρέθηκαν η τυποποίηση, η συσκευασία καθώς και οι ισχύοντες κανονισμοί σε ΕΕ και Ρωσία. 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ, συμμετείχαν 40 εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και 10 μολδαβικών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή και ρωσική αγορά, αναφορικά με την ασφάλεια και υγιεινή, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, τη συσκευασία και την προώθηση των τροφίμων, ενώ παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα επιχειρήσεων και προϊόντων που διείσδυσαν επιτυχώς στις αγορές αυτές. Τη δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του διαπιστευμένου εργαστηρίου ελέγχου και πιστοποίησης της AGROLAB ΑΕ στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Το σεμινάριο αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους.