Και το ΤΕΕ στο παιχνίδι της φορολογίας ακινήτων

Στο ΤΕΕ πετάει το μπαλάκι το υπουργείο Οικονομικών για να καθορίσει τις νέες αντικειμενικές τιμές, βάσει των οποίων ο φόρος των ακινήτων θα υπερκαλύψει τον «μνημονιακό» στόχο των €3,2 δισ.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση με την τρόικα «η αγορά ακινήτων θα πρέπει να γίνει περισσότερο διαφανής και μετρήσιμη, με τη χρήση δεικτών και αδιαμφισβήτητων παραμέτρων». Μια από τις παραμέτρους αυτές θεωρείται το κόστος κατασκευής, που αναμένεται να εκτινάξει τον αντικειμενικό προσδιορισμό των αξιών στις περιοχές που σήμερα ο υπολογισμός γίνεται με τιμές που αντιστοιχούν σε €400/τμ.

Η διαφορά αυτή από τις πραγματικές τιμές, που κινούνται μεταξύ €700/τμ. και €1200/τμ. ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής, σε συνδυασμό με την κατάργηση του αφορολόγητου αναμένεται να διευρύνει αισθητά τη φορολογική βάση.

Τα επιπλέον -των προϋπολογισμένων- έσοδα θα μπορέσουν να αποτελέσουν το μαξιλάρι, που θα κλείσει την ψαλίδα από τις απώλειες του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Οι νέες αντικειμενικές θα «κουμπώσουν» στα αστικά και δευτερεύοντα κέντρα των Καλλικρατικών δήμων, με απώτερο στόχο τα έσοδα από τη φορολογία των ακινήτων να αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να δικαιολογείται και ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του τέλους, καθώς σήμερα, ο τρόπος που εφαρμόζεται το ΕΕΤΗΔΕ κινείται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας.

Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση και όχι οι δανειστές… καίγεται για την δημιουργία μιας νέας φορολογικής δομής, που θα λύνει το ζήτημα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας με προτεραιότητα την αποκομιδή σταθερών εσόδων σε ετήσια βάση, την ενιαία αντιμετώπιση των υπόχρεων σε καταβολή φόρου, την αποφυγή στρεβλώσεων και τη δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης για τη διευκόλυνση ειδικών ομάδων, αλλά και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το δύσκολο αυτό παζλ απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη φιλοσοφία του επιβαλλόμενου φόρου, και προϋποθέτει την αρωγή των κομμάτων, που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται το θέμα της ΕΡΤ.

Το σίγουρο όμως είναι ότι με την φορολόγηση κτηρίων και εκτάσεων, θα δημιουργηθούν πολλοί… νοσταλγοί του ΕΕΤΗΔΕ.
ered.gr