Στα 4.160 MW η ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Στα 4.160,8 MW ανερχόταν έως τα τέλη Μαΐου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΛΑΓΗΕ.

Πρώτα στην «κούρσα» έρχονται τα φωτοβολταϊκά με ισχύ 1.964,5 MW, χωρίς σε αυτά να συγκαταλέγονται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες που φθάνουν στα 348 MW στο συνδεδεμένο και στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα.

Ακολουθούν τα αιολικά με συνολική καθαρή ισχύ 1.494,7 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά με 217,9 MW, η βιομάζα με 45,6 MW και η συμπαραγωγή με 90,1 MW.

H καθαρή ισχύς του συνόλου των ΑΠΕ και των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων φθάνει στο σύστημα στα 7.178, 5 MW και η ισχύς του συνόλου των θερμικών μονάδων στα 10.060 MW. To σύνολο του καθαρού δυναμικού παραγωγής ηλεκτρισμού έχει φθάσει στα 17.238,5 MW, ενώ η μεγίστη ωριαία ζήτηση του συστήματος τον Μάιο ήταν τα 6.501MW και η ωριαία αιχμή στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου ήταν τα 8.564 MW.