Διαγωνισμός «Καινοτομώ – Επιχειρώ 2013» από το Δ.Π.Θ.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο της αξιοποίησης, ανάπτυξης και μετατροπής της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προκηρύσσει την υλοποίηση του διαγωνισμού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με τίτλο «Καινοτομώ – Επιχειρώ 2013».

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η επαφή του φοιτητή με την ιδέα της καινοτομίας και του «επιχειρείν» καθώς και η ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
  • Φάση 1η: Υποβολή υποψηφιοτήτων
  • Φάση 2η: Αρχική αξιολόγηση των ιδεών που υποβλήθηκαν
  • Φάση 3η: Παρακολούθηση σεμιναρίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Σχεδίου των υποψηφίων που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση
  • Φάση 4η: Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού
  • Φάση 5η: Αξιολόγηση και βράβευση των τριών καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Θ. Κάθε πρόταση είναι είτε ατομική είτε ομαδική (μέγιστο 4 άτομα).

Τα τρία καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια θα βραβευτούν σε ειδική τελετή ύστερα από αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ενώ η ΜΚΕ θα αναλάβει την ανάπτυξη και επαγγελματική τεκμηρίωση των βραβευθέντων επιχειρηματικών σχεδίων προκειμένου να βοηθήσει στην ανεύρεση χρηματοδότη ή στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση.

Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων είναι : 01/04/2013 – 15/10/2013.


epixeiro.gr