Φωτοβολταϊκά: 2270MW η συνολική ισχύς τον Απρίλιο

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειαςστο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για τον Απρίλιο έδωσε στη δημοσιότητα ο ΛΑΓΗΕ.

Σύμφωνα με αυτά, η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάρκων ανέρχεται σε 1922 MW, των αιολικών σε 1495 MW, των μικρών υδροηλεκτρικών σε 218 MW, των μονάδων βιομάζας – βιοαερίου σε 45 MW και των φωτοβολταϊκών στις στέγες (κάτω των 10 Μεγαβάτ διασυνδεδεμένο και μη) σε 348 MW.

Όσον αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

Αιολικά 259 GWh, Μικρά υδροηλεκτρικά 109 GWh ,Βιοαέριο – Βιομάζα 18 GWh, ΣΗΘΥΑ 12 GWh , Φωτοβολταϊκά 240 GWh , Φωτοβολταϊκά στις στέγες 74 GWh.econews.gr