Το Προφίλ του Νέου Ελληνα Εξαγωγέα

Η μέση νέα ελληνική εξαγωγική επιχείρηση είναι μικρομεσαία, με κύρια δραστηριότητα γύρω από τα τρόφιμα, ενώ στη συντριπτική της πλειοψηφία εδρεύει στην Αττική. 

Μόλις το 1,57% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, στοχεύει, έστω και συγκυριακά, στην επέκταση των προϊόντων τους σε διεθνείς αγορές.

Στην Ελλάδα ασκούν, είτε συγκυριακά, είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητα, συνολικά, 12.000 επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου - ΕΛ.ΣΤΑΤ). Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ότι μέσα στην 3ετία της κρίσης, αντί να υπάρξει στροφή στην εσωστρέφεια, οι νέοι Έλληνες επιχειρηματίες προτιμούν να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά. Εντάσσουν λοιπόν σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις εξαγωγές, όχι σαν συγκυριακή μόνο προσέγγιση, αλλά και ως αναπτυξιακή επιλογή. Εξάλλου, τα 3/5 των νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων εντάσσεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων (ΕΛ.ΣΤΑΤ) είναι:
- Στα Τρόφιμα δραστηριοποιούνται οι 3 στις 10 εξαγωγικές επιχειρήσεις (30%).
- Στη 2η θέση, με ποσοστό 10% τα Μηχανήματα-Εξοπλισμοί.
- Στην 3η θέση οι Μεταφορές-Υλικό Μεταφορών.
- Στην 4η θέση, με ποσοστό 6,6% οι Εκτυπώσεις-Προϊόντα Συσκευασίας.
- Ο ήδη εξωστρεφής κλάδος των Δομικών Υλικών εκπροσωπείται με ποσοστό 5%, όπως επίσης και ο κλάδος Ένδυσης-Υπόδησης.
- Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι Σύμβουλοι Εξαγωγών-Αντιπρόσωποι-Μεσίτες (5%), επιβεβαιώνοντας την τάση ανάπτυξης υποστηρικτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται τα Πλαστικά Είδη (3,3%), η Πληροφορική-Λογισμικό (3,3%), Φάρμακα-Καλλυντικά (3,3%), Χημικά-Λιπάσματα (3,3%),Κοσμήματα (3,3%). Με μικρότερες εμφανίσεις εμφανίζονται δραστηριότητες όπωςείδη οικιακή χρήσης, οχήματα-σκάφη, είδη λαϊκής τέχνης κα. Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει ποσοστό 12%, συνιστώντας σε απόλυτα μεγέθη τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο και επιβεβαιώνοντας την επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας» σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Την πρωτοκαθεδρία στις εξαγωγές έχει Αττική, όπου είναι εγκατεστημένο το 75% των επιχειρήσεων και από εδώ πραγματοποιείται άνω του 52% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, την Αττική ακολουθούν με ποσοστά στα επίπεδα του 5% η Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το γεωγραφικό χάρτη των Νέων Εξαγωγέων συμπληρώνουν η Θεσσαλία (3,3%), η Δυτική Ελλάδα (3,3%) και η Κρήτη (1,6%).

greekinnovation.eu