Πέντε αλλαγές στα βιβλία ελεύθερων επαγγελματιών

Σημαντικές αλλαγές, που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές σε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, έφερε ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις μόνο εφόσον παρέχουν υπηρεσίες προς απλούς ιδιώτες πελάτες. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα εκδίδoυν αθεώρητα στοιχεία. Επίσης, από την 1-1-2013, όσοι συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορείς εκτέλεσης ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται επιτηδευματίες και υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα:
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς άλλους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια.
  • Το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ πρέπει να εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
  • Για την παροχή υπηρεσιών προς απλούς ιδιώτες οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, είτε χειρόγραφα, από μπλοκ θεωρημένα στις αρμόδιες εφορίες είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων.
  • Σε κάθε απόδειξη λιανικών συναλλαγών που εκδίδεται θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη-λήπτη των υπηρεσιών
  • Τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, εφόσον είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούνται στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στην έκδοση φορολογικών στοιχείων.
kathimerini.gr