Αυθαίρετα: Αναλυτικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

Περισσότερα κίνητρα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων θεσπίζει ο νόμος που προωθεί το ΥΠΕΚΑ με στόχο την αύξηση των κτισμάτων που υπάγονται στη ρύθμιση και κατ’ επέκταση την αύξηση των εσόδων στα ταμεία του Δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το skai.gr, ο νόμος, που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει περαιτέρω διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των προστίμων, σύνδεση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με την «ταυτότητα του κτιρίου» και νέα παράταση της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, δεν προβλέπεται μείωση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί αλλά αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Έμμεσες μειώσεις θα υπάρξουν ωστόσο μέσω της κατηγοριοποίησης των πολεοδομικών παραβάσεων και της σύνδεση της τακτοποίησης με την «ταυτότητα του κτιρίου».

Μάλιστα, στο πλαίσιο των πρόσθετων διευκολύνσεων, αναμένεται να παραταθεί και η προθεσμία (31 Μαΐου), εντός της οποίας μπορεί κάποιος να καταβάλει το 30% του προστίμου (31 Μαΐου), ώστε να τύχει έκπτωσης 10%, επί του συνολικώς επιβληθέντος προστίμου και να έχει δικαίωμα μεταβίβασης του κτίσματος.

Επιπλέον, θα δοθεί νέα παράταση, χωρίς καταληκτική ημερομηνία, στην προθεσμία (31 Μαΐου) υπαγωγής στις ρυθμίσεις τακτοποίησης.

Κατηγοριοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και «ταυτότητα του κτιρίου»

Ο νέος νόμος κατηγοριοποιεί τις πολεοδομικές παραβάσεις και συνδέει άμεσα την τακτοποίηση αυθαιρέτων με την «ταυτότητα του κτιρίου». 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε κτίριο θα ταυτοποιείται μέσω ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την καταχώριση όλων των στοιχείων του κτίσματος.
 
Η «ταυτότητα του κτιρίου» θα συμβάλλει στον έλεγχο κατά της φοροδιαφυγής, αφού προβλέπει την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται στο κτήριο με την καταβολή παραστατικών, αποδείξεων κλπ. 

Σε διαφορετική περίπτωση, καμιά εργασία δεν θα «νομιμοποιείται», αλλά θα καταγράφεται, ως αυθαίρετη. Μάλιστα για απόκρυψη μεταβολής στο κτίσμα κυρώσεις θα επιβάλλονται και στον μηχανικό που είναι επιφορτισμένος με την σύνταξη της «ταυτότητας του κτιρίου». 

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Μάλιστα για ορισμένες παραβάσεις θα παρέχεται η δυνατότητα «οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση», με καταβολή ενός παράβολου. 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων θα είναι άμεση, ενώ η «ταυτότητα του κτιρίου» θα τεθεί σε ισχύ σε μια τριετία.