Η βιωσιμότητα κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις, το πραγματικό περιεχόμενο της Βιώσιμης Ανάπτυξης ανάγεται στην επίτευξη μακροπρόθεσμων ωφελειών, την επικέντρωση στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους, τη διαφάνεια και οικονομική ανάπτυξη μέσω της ανταπόκρισης σε βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έδωσε ο Dr. Geoff Kendall, Διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας συμβούλων για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης «SustainAbility».

Ο Dr Kendall ήταν ο κύριος ομιλητής σε Workshop του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που διοργανώθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 για τις εταιρείες-μέλη του Συμβουλίου, με θέμα «Η επιχειρηματικότητα του μέλλοντος».

Ως βασικός εισηγητής του Workshop ο κ. Kendall ανέλυσε το ρόλο της βιωσιμότητας στο μέλλον των επιχειρήσεων και παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα εταιρειών οι οποίες, υιοθετώντας πρωτότυπες ιδέες τους, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυγχάνουν αυξημένη κερδοφορία και ταυτόχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Ο Dr. Kendall υποστήριξε ότι η Ελληνική κρίση δεν είναι μεμονωμένο γεγονός αλλά σύμπτωμα ενός συνεχώς διογκούμενου συνόλου θεμελιωδών προβλημάτων της σημερινής κοινωνίας και οικονομίας. Σ' αυτήν τη συγκυρία, η βιώσιμη ανάπτυξη, ενταγμένη στον πυρήνα της στρατηγικής των επιχειρήσεων, αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα επιβίωσής τους στις αβέβαιες εποχές που ζούμε και σε αυτές που θα ακολουθήσουν, με ενεργειακές κρίσεις και ελλείψεις και άλλων ζωτικών πόρων.

Παρεμβαίνοντας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Ευθύμιος Βιδάλης τόνισε ότι «ο θεσμός μας, μέσω των μελών του, αποτελεί μια πολύτιμη δεξαμενή ικανοτήτων και γνώσης» και παρότρυνε τις εταιρείες-μέλη του Συμβουλίου να σκεφθούν «πώς μπορεί η κάθε εταιρεία ξεχωριστά να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν ανταποκρίθηκαν ενεργά στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Γενικός Διευθυντής κ. Μάρκος Λουκογιαννάκης να συζητήσουν τις προτεραιότητες του Συμβουλίου και να προτείνουν νέες ιδέες και μεθόδους υλοποίησης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Ξεκίνησε έτσι ένας γόνιμος διάλογος, τα αποτελέσματα του οποίου θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής του Συμβουλίου για το 2013.

epixeiro.gr