'Εναρξη της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας από τον ΣΕΒ και ΣΕΒΕ

Ανακοινώθηκε σήμερα η έναρξη υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας του ΣΕΒ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, που προβλέπει πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών, συμβουλευτική υποστήριξη και δικτύωση ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία θα καλύψει περισσότερες από 200 επιχειρήσεις με 400 στελέχη σε ολόκληρη την χώρα. 

Η εκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013.

Οι 3 εκπαιδευτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αναλύονται ως εξής :


export-academy.blogspot.gr