Η συνάντηση των 200 διευθυντικών στελεχών

«Ενδο-ομιλική» συνάντηση 200 περίπου διευθυντικών στελεχών Εθνικής και Eurobank, παρουσία των δύο διευθυνόντων συμβούλων, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δύο Τραπεζών για τη χρήση 2012 και τη «δέσμευση» για ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, συναντήθηκαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των θυγατρικών Ελλάδος και εξωτερικού της Εθνικής και της Eurobank.

Αμεσα, το πρώτο αποτύπωμα των συνεργειών και της σύμπραξης, λόγω συγχώνευσης των δύο τραπεζών, θα είναι η εφαρμογή εναρμονισμένης πολιτικής επιτοκίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρθηκε χθες στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα και τη στρατηγική που ακολουθείται για τη νομική συγχώνευση των δύο Τραπεζών και την εν συνεχεία απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική. Στο ίδιο μήκος κύματος έγινε αναφορά και από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank κ. Ν. Νανόπουλο.

Στελέχη που μετείχαν στη συνάντηση τόνισαν ότι κατ’ αυτήν επισημάνθηκε ότι η ολοκλήρωση της νομικής ενοποίησης εξελίσσεται κανονικά και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου. Υπογραμμίστηκε ότι το 60% των συνεργειών από την ενοποίηση για τον νέο όμιλο αφορούν σε δράσεις κόστους που είναι απόλυτα διαχειρίσιμες, με τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα να καλύπτουν περίπου το 80% των συνεργειών.

Μέχρι τη νομική συγχώνευση στελέχη της Εθνικής θα μετέχουν σε όργανα διακυβέρνησης της Eurobank και των θυγατρικών της, ενώ πέραν του Steering Committee, που ήδη έχει ανακοινωθεί, συστάθηκαν ομάδες εργασίας με διακριτούς ρόλους για το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο του νέου ομίλου.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής επανέλαβε τη θέση ότι κινητήρια δύναμη της προσπάθειας είναι η νοοτροπία του «καλύτερου εκ των δύο» και τόνισε ότι «η επιτυχία της συγχώνευσης θα κριθεί και από τη συναντίληψη που όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν στον αυριανό οργανισμό». Προσέθεσε ότι «πρόθεση είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στον όμιλο κατά τρόπο ομαλό, αλλά που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων αλλά όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, ίσες ευκαιρίες για αξιοποίηση και εξέλιξη, αντίστοιχες αποδοχές, βάσει της εργασίας και των καθηκόντων που θα ασκεί ο καθένας στον νέο οργανισμό, ανεξάρτητα από πού προέρχεται».
Κέρδος