Πρωτιά σε ρυθμό αύξησης των εξαγωγών η Ελλάδα και αναβάθμιση κατά 2 θέσεις στην εξαγωγική κατάταξη της ΕΕ-27

Επιβράδυνση της ανοδικής πορείας του Ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου καταγράφεται σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat και την ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών (συμπ. των πετρελαιοειδών) αυξήθηκαν το 2012 κατά 3,4% σε ετήσια βάση, όταν το 2011 είχαν σημειώσει αύξηση κατά 12,2% και το 2010 κατά 18,1% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά κατά 1,7% το 2012 σε ετήσια βάση, όταν το 2011 είχαν ενισχυθεί κατά 12,1% και το 2010 κατά 19,3%.

Οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με την Eurostat, αυξήθηκαν κατά 17% το 2012, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €26,7 δις. Στο σύνολο των 21 κρατών της ΕΕ-27 που σημείωσαν αύξηση στις εξαγωγές τους το 2012, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη (διάγραμμα 1), γεγονός που δίνει προβάδισμα στην χώρα μας 2 θέσεων στην κατάταξη των ευρωπαϊκών εξαγωγών και πλέον βρίσκεται στην 19η θέση στο σύνολο των 27 ευρωπαϊκών οικονομιών. Αύξηση κατά 7% σημείωσαν οι ελληνικές εισαγωγές το 2012, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί μόλις κατά 4,8%.

Διάγραμμα 1. Αύξηση εξαγωγών αγαθών 21 κρατών-μελών ΕΕ-27, 2012 vs. 2011


Πηγή: Eurostat/ Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Εξαγωγική επίδοση ΕΕ-27 (εξαγωγές % ΑΕΠ)

Η συνεισφορά των εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των κρατών-μελών της ΕΕ-27 εκτιμάται σε 35% κατά μέσο όρο. Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας υπολογίζεται σε 13,8%, βελτιωμένη κατά 2,87 ποσοστιαίες μονάδες από το 2011, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρη Λακασά «Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα οικονομιών όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Εσθονία. Πρόκειται για οικονομίες εντός του ευρώ, οι οποίες σημειώνουν πολύ υψηλή εξαγωγική επίδοση, σε ποσοστά άνω του 70%, με διαχρονικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Με κινητήρια δύναμη τις εξαγωγές, στηρίζουν την ανάπτυξή τους στο μοντέλο Παράγω & Εξάγω».

epixeiro.gr