Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας - ευκαιρίες για ανέργους μέσω προγραμμάτων

Το ERGON blog σας παρουσιάζει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για την Ελλάδα και το εξωτερικό σε πολλές ειδικότητες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις θέσεις:

>> Μέρος 1ο (εφημερίδα Μακεδονία)

>> Μέρος 2ο (εφημερίδα Τα Νέα)