ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Ζητούνται Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες για συνεργασία

Το ERGON blog σας παρουσιάζει αγγελία για μηχανικούς και αρχιτέκτονες τεχνικούς σχεδιαστές έμπειρους σε παραγωγή τρισδιάστατων κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και
microstation για άμεση συνεργασία σε περιβάλλον γερμανικής / αγγλικής γλώσσας. 


Στείλτε βιογραφικό job1011@cc-international.net.

Πηγή: Αγγελιοφόρος
ΔΑΣΤΑ