ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΕΒΕΘ: Εκδήλωση για τη χορήγηση κουπονιών καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του έργου 4helix+

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται σε τομείς της επονομαζόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» (επιχειρήσεις αλιείας, επεξεργασίας αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, ναυπήγησης και επισκευής σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, κλπ.) σε εκδήλωση για τις δυνατότητες που τους παρέχει η πιλοτική δράση του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED), στο οποίο συμμετέχει και το ΕΒΕΘ, να αξιοποιήσουν κουπόνι ύψους 10.000€ για καινοτόμα σχέδια δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με δημιουργικές επιχειρήσεις (design, διαφήμισης marketing κ.λ.π.) ή δημιουργικούς ερευνητικούς φορείς, ως παρόχους τεχνογνωσίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στο ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29).

Μέσω των κουπονιών καινοτομίας πρόκειται να υποστηριχτούν 48 καινοτόμα σχέδια, έξι εκ των οποίων από ΜΜΕ τις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους 480.000€.

Σχετική Πρόσκληση Υποβολής Καινοτόμων Σχεδίων έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 4helix+ και είναι προσβάσιμη μέσω του https://4helix.unicam.it/kp_voucher.php. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του έργου έχει δημοσιευθεί διεθνής κατάλογος Παρόχων Τεχνογνωσίας (δημιουργικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων) ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εγγραφές και είναι προσβάσιμος μέσω του https://4helix.unicam.it/approved_kp.php.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Προϊστάμενος το Τμήματος Μελετών και Έρευνας του Επιμελητηρίου μας κ. Αντώνης Μπούμπουλας θα παρουσιάσει το Μηχανισμό Χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας ενώ οι ειδικοί συνεργάτες του ΕΒΕΘ σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και διατομεακής καινοτομίας, καθηγητής Παναγιώτης Φουσέκης και κ. Γιώργος Κόκκας θα αναλύσουν την τυπολογία των δράσεων που μπορούν να περιλαμβάνονται στα καινοτόμα σχέδια των ΜΜΕ. Επιπλέον θα γίνει αναφορά σε θέματα προστασίας της καινοτομίας, μέσω της κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για το δελτίο συμμετοχής στην εκδήλωση, πατήστε εδώ και παρακαλούμε να το συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στο e-mail: antonisb@ebeth.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (υπεύθυνοι κ. Αντώνιος Μπούμπουλας και κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ 2310 370180 και 181) .


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]