ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Iδιωτικός τομέας: Φόροι και εισφορές εμποδίζουν τις νέες προσλήψεις

Οι υψηλοί φόροι και οι υψηλές εισφορές αποτελούν το βασικότερο εμπόδιο στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, τις νέες προσλήψεις, αλλά και την επίσημη δήλωση των εργαζομένων. Αυτό αποκαλύπτει δημοσκόπηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization-ILO) στην οποία συμμετείχαν 1.001 Έλληνες επιχειρηματίες.

Η έρευνα αυτή έγινε κατά "παραγγελία" των θεσμών, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της ελληνικής κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, αποκαλύπτεται πως η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στην πρόσληψη νέων εργαζομένων.

Ο ίδιος λόγος –δηλαδή οι δυσβάσταχτοι φόροι– εμποδίζει την απασχόληση γενικά, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει και σε απολύσεις και όχι μόνο να αποτρέψει νέες προσλήψεις.

Επίσης, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές –αλλά και η φορολογία των μισθών– αποτελούν τον κύριο παράγοντα που οδηγεί ορισμένους εργοδότες στο να μη δηλώνουν στο σύστημα "Εργάνη" και τα Ταμεία τους εργαζομένους που απασχολούν.

Μ' άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη σχετική έρευνα φόροι και εισφορές αποτελούν το κεντρικό "κίνητρο" για τις απολύσεις, τις μη προσλήψεις αλλά και τη μη δήλωση των εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης του ILO δείχνουν τα ακόλουθα :

Η φορολογία μπλοκάρει τις νέες προσλήψεις 

Οι φόροι αποτελούν τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την αύξηση της απασχόλησης μέσω νέων προσλήψεων.

Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο της εν λόγω έρευνας (γράφημα 1). Πιο συγκεκριμένα, το 78.3% έως 87,6% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών απαντούν θετικά στο ερώτημα αν η φορολογία αποτελεί εμπόδιο στις νέες προσλήψεις. 

Η φορολογία των επιχειρήσεων ως εμπόδιο στην πρόσληψη εργαζόμενων;Οι φόροι "ενθαρρύνουν" τις απολύσεις

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών (83,3%), η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων θεωρείται σημαντικό εμπόδιο για την απασχόληση εργαζομένων (βλέπε γράφημα 2).

Μ’ άλλα λόγια, οι αφόρητοι... φόροι "ενθαρρύνουν" τις απολύσεις, όπως ερμηνεύουν τα ευρήματα αυτά αναλυτές με τους οποίους ήλθε σε επαφή το "Κ".

Σε μια πιο εκτεταμένη ανάλυση, διαπιστώνονται υψηλότερα ποσοστά στις μικρές Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (βάσει των κριτηρίων των εργαζομένων και του κύκλου εργασιών), που υπερβαίνουν το 90%.

Στη γενική κατηγορία, το μη μισθολογικό κόστος (σ.σ. εισφορές) αναφέρθηκε ότι αποτελεί εμπόδιο για την πρόσληψη για το 78,3% των επιχειρηματιών, ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ποσοστών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων σε διαφορετικές κατηγορίες.

Η χαμηλή ζήτηση αναφέρεται ως ο επόμενος σημαντικότερος παράγοντας (72,6%), ο οποίος τείνει να αφορά περισσότερο τις ατομικές επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η περιορισμένη ρευστότητα φαίνεται να θεωρείται επίσης από τους ερωτηθέντες ως ένας σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας που ανέρχεται στο 62,2% (με ξεκάθαρο "ναι").

Πιστεύετε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες αποτελούν εμπόδια για την απασχόληση εργαζόμενου/ων;Οι κρατήσεις υπέρ των Ταμείων μπλοκάρουν τη δήλωση εργαζομένων 

Το 63% των Ελλήνων επιχειρήσεων θεωρεί ως βασικότερο λόγο τις (υψηλές) ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το 16,7% θεωρεί τη φορολογία φοροδιαφυγή. Έπειτα μόλις το 14% βλέπει ως βασικό λόγο την οικονομική δυσπραγία.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 38,3% των επιχειρηματιών απαντά "ναι" στο ερώτημα αν η φορολογία επί των μισθών αποτελεί λόγο μη δήλωσης των εργαζομένων.

Γιατί πιστεύετε ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν επίσημα εργαζομένους;


Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]