ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

HAEE: Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού

H HAEE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Policy Paper “Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού”.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συλλογική εργασία που συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση των παγκόσμιων εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, το πρώτο policy paper “Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού” αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τα βασικά στοιχεία της ενεργειακής πολιτικής, καθώς και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού.

Επικεντρώνεται στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, των νέων τεχνολογικών ανακαλύψεων, τον ρόλο της ψηφιοποίησης και των δικτύων. Ταυτόχρονα, η μελέτη τοποθετεί στο επίκεντρο της ανάλυσης την παγκόσμια αγορά του ηλεκτρισμού. Εξετάζει τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται στις χώρες με την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση παγκοσμίως.

H οικονομική, αλλά και πληθυσμιακή μεγέθυνση, κυρίως των χωρών εκτός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, η χρησιμοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών, η ψηφιοποίηση, τα έξυπνα δίκτυα, η ηλεκτροκίνηση, η αποθήκευση ενέργειας, η επανάσταση της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, η στάση που θα ακολουθήσουν οι λεγόμενοι εθνικοί ρυπαντές είναι κομβικής σημασίας στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών, η πράσινη οικονομία του μέλλοντος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των έξι μεγαλύτερων καταναλωτών σε παγκόσμια κλίμακα (ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία), τα υδροηλεκτρικά, τα δεδομένα για την περίπτωση της Ρωσίας, η Κίνα και Ινδία που εμφανίζουν σχεδόν ταυτόσημη χρησιμοποίηση ενεργειακών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η περίπτωση της Ιαπωνίας, είναι θέματα, τα οποία αναλύονται διεξοδικά στην παρούσα μελέτη.

Διαβάστε παρακάτω το Policy Paper:
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]