ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Κίνητρα στις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην έρευνα

Φοροαπαλλαγές σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου όταν τα χρήματα καταβάλλονται σε μετρητά και κατευθύνονται σε έρευνα και ανάπτυξη προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι εξαιρείται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του νόμου 1676/1986 (δηλαδή εμπορικές εταιρείες, κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού) που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται για διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η εν λόγω φοροαπαλλαγή δεν ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις που κατά τον νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά άλλων περιουσιακών στοιχείων και όχι μετρητών, η αύξηση του ενεργητικού, το δάνειο, κ.ο.κ.

Η εν λόγω ρύθμιση γίνεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, προκειμένου να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με απώτερο σκοπό την ταχύτερη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Δήμητρα Μανιφάβα
businessnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]