ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Και όμως οι Startups εταιρείες μπορούν να "αλλάξουν" τον κόσμο!

Με τη συμμετοχή 60 διακεκριμένων ομιλητών που εκπροσώπησαν κορυφαίες επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, και την κοινωνία των πολιτών, πραγματοποιήθηκε η φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Καινοτομίας (GIS 2018) με θέμα "Αναπτύσσοντας Καινοτόμες και Βιώσιμες Επιχειρήσεις", συγκέντρωσε στο Μπουένος Άιρες περισσότερους από 600 συνέδρους που συμμετείχαν σε μια σειρά από δυναμικές συζητήσεις με κεντρικό άξονα την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τη διοργάνωση πραγματοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (Global Federation of Competitiveness Councils – GFCC), ένα παγκόσμιο δίκτυο από ηγέτες, φορείς και εταιρίες με παρουσία σε 35 χώρες που προωθεί την εφαρμογή στρατηγικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που θα ανοίξουν το δρόμο στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και εντέλει την αύξηση της ευημερίας.

Μέλη της Ομοσπονδίας από την Ελλάδα που συμμετείχαν στο συνέδριο ήταν το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εκπροσώπηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Σωκράτη Λαζαρίδη (κεντρική φωτογραφία), και η Τράπεζα Πειραιώς, με εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο, Γιώργο Χατζηνικολάου.

Το βασικό μήνυμα των εργασιών του συνεδρίου ήταν πως ο κόσμος αλλάζει εκθετικά λόγω των νέων τεχνολογιών, και το επιχειρηματικό περιβάλλον όχι μόνο επηρεάζεται αλλά αναδιαμορφώνεται ριζικά από την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παγκοσμίως, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (Startup) εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αποσταθεροποιώντας παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Κλάδοι της οικονομίας που φαινομενικά δεν έχουν άμεση σύνδεση με την τεχνολογία επηρεάζονται επίσης από τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στον παραγωγικό ιστό. Ενδεικτικά, πάνω από τις μισές εταιρείες στη λίστα Fortune 500 έχουν εξαφανιστεί από το 2000, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για πιο γρήγορη προσαρμογή και δραστικές τροποποιήσεις. Το "στοίχημα" για εδραιωμένους οργανισμούς είναι να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο ρυθμό της αλλαγής και τον αυξημένο ανταγωνισμό, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και ενισχύοντας τη νοοτροπία της καινοτομίας στη στρατηγική και τις διαδικασίες τους.

Κοινό πόρισμα των συζητήσεων ήταν η σημασία της διακλαδικής και διασυνοριακής συνεργασίας ως το όχημα που θα επιτρέψει τη γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρο παγκοσμίως. Η επιτυχία των οργανισμών υπό το καθεστώς του ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται από την ευελιξία τους και τη δυνατότητα τους να αναπτύξουν αποτελεσματικές συνεργασίες με ιδιωτικούς, δημόσιους και ακαδημαϊκούς φορείς, διευκολύνοντας τον εντοπισμό νέων προτεραιοτήτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη γρήγορη υιοθέτηση και εφαρμογή της καινοτομίας.

Οι συζητήσεις μεταξύ των διαφορετικών φορέων στο πλαίσιο του συνεδρίου κάλυψαν ευρύτερα θέματα στρατηγικών για την υποστήριξη της καινοτομίας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά και συγκεκριμένες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κλάδοι της οικονομίας. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών και δράσεων υποστήριξης και ενσωμάτωσης της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Ανάμεσα στα παραδείγματα δράσεων που παρουσίασαν οι εισηγητές στο συνέδριο βρίσκονταν και πολύ φιλόδοξα έργα, όπως η πόλη ΝΕΟΜ στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου, εφαρμόζει μια στρατηγική μετάβασης προς μια οικονομία καινοτομίας, δημιουργώντας μία έξυπνη πόλη στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η πόλη θα είναι τροφοδοτούμενη αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα έχει εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές, σε μία προσπάθεια να προσελκύσει ποικίλες βιομηχανίες με προοπτικές ανάπτυξης, και να αποτελέσει κόμβο καινοτομίας. Όπως τόνισε η Δρ. Eiman Al-Mutairi, σύμβουλος του Υπουργού Εμπορίου και Επενδύσεων, το έργο αυτό αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης αναδυόμενων επιχειρηματικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών που θα ενταχθούν σε ένα δυναμικό οικοσύστημα και θα δώσουν στην οικονομία της χώρας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ένα ακόμα παράδειγμα ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της καινοτομίας ως μοχλό ανάπτυξης, παρουσίασε η Πρύτανης του Καθολικού Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας, Isabel Capeloa Gil. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε η Πορτογαλία την προηγούμενη δεκαετία, έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, κάνοντας μεταρρυθμίσεις και επενδύοντας σε υποδομές καινοτομίας, σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Startup) και σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική γύρω από το ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε δίκτυα και πετυχημένες συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, κυβερνητικών φορέων και ερευνητικών πανεπιστημίων. Αυτό το ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας, έχει προσελκύσει τεχνολογικούς γίγαντες στην Πορτογαλία, καθώς και επενδύσεις σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Ο δυναμικός προσδιορισμός νέων προτεραιοτήτων, και η φιλόδοξη επένδυση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης κατευθυνόμενο από την τεχνολογία και την καινοτομία στα έργα που παρουσίασαν οι εισηγητές, βασίζεται στην στρατηγική συνεργασία πολλών φορέων που συνδυάζουν λύσεις και ενώνουν τις δυνατότητες τους.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, ο Σωκράτης Λαζαρίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία Roots, μια νέα συνεργατική, ελληνική πρωτοβουλία ανάδειξης διεθνώς ανταγωνιστικών και εμπορικά ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων από νέες εταιρείες, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης εταιρειών σε επενδυτικά κεφάλαια με τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται διεθνώς. Το GFCC είναι από τους βασικούς συνεργάτες στο πρόγραμμα, με πολλά μέλη του δικτύου να συμβάλλουν ως εμπειρογνώμονες, βοηθώντας με την αξιολόγηση και την υποστήριξη των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Στο κλείσιμο του διήμερου συνεδρίου, η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας, Deborah Wince-Smith τόνισε πως "μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, επιταχύνοντας το ρυθμό μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής. Διαφορετικοί οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν και να φέρουν στο τραπέζι ποικίλα σχήματα καινοτομίας, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή ανάπτυξη. Δεν έχουμε το περιθώριο παγκοσμίως να βασιστούμε σε σταδιακές αλλαγές".

emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]