ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Profile: Ένα καλά κρυμμένο "διαμάντι" του ΧΑ!

Με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 15 εκατ. ευρώ η εταιρεία Profile σήμερα αποτελεί ένα από καλά κρυμμένα "διαμάντια" του ΧΑ. Τι κάνει όμως μια εισηγμένη εταιρεία "διαμάντι"; Τι άλλο, εκτός από τα οικονομικά της δεδομένα φυσικά!

Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της Profile, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο τελευταίο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Λοιπόν έχουμε και λέμε: τα κέρδη προ φόρων της Profile διαμορφώθηκαν στις 490 χιλ. ευρώ, ενώ το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα ίδια κεφάλαια της Profile στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 17,90 εκατ. ευρώ!

Επιπλέον η Profile διατηρεί επίσης ταμείο ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία του ακινήτου της υπολογίζεται σε περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ! Αυτό απλά σημαίνει πως τα διαθέσιμα της εταιρείας σήμερα ισοδυναμούν με το 80% της αξίας της στο "ταμπλό"!

Σύμφωνα με τον Joker, αυτά τα στοιχεία κάνουν την Profile ένα "διαμάντι" στο ΧΑ το οποίο οι επενδυτές καλούνται να "εξετάσουν"!

emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]