ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Γρηγόρης: Ενίσχυση κερδών και νέες επενδύσεις

Αύξηση της κερδοφορίας και των πωλήσεών του πέτυχε ο Όμιλος Γρηγόρης Μικρογεύματα το 2017, διατηρώντας τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, που αποτελεί τη σημαντικότερη πτυχή της στρατηγικής του και τη βάση ανάπτυξης για τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 46,5 εκατ. ευρώ από 40,4 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω των αποτελεσματικών ενεργειών του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μικρή μείωση (-4,9%) από 8,9 εκατ. ευρώ το 2016 σε 8,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2016, στα 6,46 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν με άνοδο και ανήλθαν στα 5,34 εκατ. ευρώ από 5,17 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο όμιλος συνέχισε να υλοποιεί μια δέσμη ενεργειών με σκοπό την προσαρμογή του στις συνθήκες του νέου περιβάλλοντος, όπως ο εξορθολογισμός των εξόδων, η προσφορά προϊόντων σύμφωνα με τα διαρκώς εξελισσόμενα καταναλωτικά πρότυπα σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου με το σύστημα franchise, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση του ομίλου θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων της, ενώ όταν εμφανίζονται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα φροντίζει να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σημειώνεται ότι μέσα στη χρήση 2018, η διοίκηση προχώρησε στη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας με 100% ποσοστό συμμετοχής, με την επωνυμία «Green Break SRL», με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες εστίασης στην αγορά της Ρουμανίας. Με τη θυγατρική αυτή εταιρεία πραγματοποιείται εκ νέου η είσοδος του oμίλου στην αγορά της Ρουμανίας (το 2017 εκκαθαρίστηκε η Gregorys Romania SA), με στόχο το άνοιγμα τουλάχιστον 3 καταστημάτων μέσα στο 2018. Επιπλέον, μέσα στο 2018 ιδρύθηκε και η εταιρεία Gregory’s Cyprus Limited, 100% θυγατρική της Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΒΕΕ και με κύρια δραστηριότητά της τις υπηρεσίες εστίασης στην Κύπρο.

businessnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]