ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του εξωδικαστικού μηχανισμού - Όλες οι λεπτομέρειες

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων καλεί εμπειρογνώμονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017» (Β ́ 3252).

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για i) ορκωτούς ελεγκτές, που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4449/2017 (Α ́ 7) και ii) πιστοποιημένους εκτιμητές του κλάδου άυλων αγαθών ή επιχειρήσεων, εγγεγραμμένους στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται η 20η Αυγούστου 2018.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του ν. 4469/2017. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχονται οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο των ενδιαφερομένων. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα αποφασίζεται η ένταξη στο Μητρώο των εμπειρογνωμόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την υπ’ αριθμ. 83588/02.08.2018 (Β ́ 3252) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 του ν. 4469/2017». Η πρώτη απόφαση για την ένταξη στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων θα εκδοθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Οι επόμενες αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται επίσης κάθε μήνα.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Λογιστών Φοροτεχνικών Α’ τάξης.

Υπενθυμίζεται στην απόφαση ότι, όπως ισχύει, όταν το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνει εμπειρογνώμονα, αυτός επιλέγεται από μητρώο εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Μητρώου και διοργανώνει σεμινάρια για την εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 17:00) στα τηλέφωνα: 213- 2125651, 213-2125661 και στο e-mail: info@keyd.gov.gr

enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]