ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 17,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Ιούνιο

Αύξηση 17,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, έναντι αύξησης 9,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Ωστόσο, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε μείωση 1,7%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,7%, έναντι αύξησης 10,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων.

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2017.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,4% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 22,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Αύξηση κατά 17,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 17,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς 

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2017

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,0% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας (Πίνακας 2):

• Αύξηση κατά 1,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

• Αύξηση κατά 17,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

III. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερική Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2017. 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 17,9% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε:

1.Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:


• Αύξηση κατά 36,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Αύξηση κατά 17,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων.


2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 4,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης 

• Αύξηση κατά 25,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2018, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2018

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,7% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: 

• Μείωση κατά 1,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

• Αύξηση κατά 4,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Μείωση κατά 11,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς 

• Αύξηση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]