ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Θέτει σε εφαρμογή το STRATENERGY η Περιφέρεια Κρήτης

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο αρχίζει να υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» και το ακρωνύμιο STRATENERGY. Εκτός της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συμμετέχουν οι Δήμοι Σάμου, Kω και Θήρας από την Ελλάδα και από την Κύπρο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και το υπουργείο Ενέργειας.

Οι στόχοι του STRATENERGY είναι η υλοποίηση νέων ώριμων στρατηγικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια, η οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 -για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεμά τους- και η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής/ μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφής πολιτικές.

Σύμφωνα με την ομάδα του έργου, με τους παραπάνω στόχους επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα επιδεικτικά δημόσια κτίρια και διασφαλίζεται η προοπτική αξιοποίησης από κάθε φορέα της περιοχής του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια έως το 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 3.812.406,07 ευρώ. Για την Κρήτη ο προϋπολογισμός είναι 488.920 ευρώ και το έργο, σύμφωνα με την ομάδα του που συνεδρίασε σήμερα, έρχεται να δώσει λύσεις και προτάσεις στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του και αφορούν σε: «Παρόμοιες κλιματικές συνθήκες για τα κτίρια, παρόμοιες παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής, παλιά και ενεργοβόρα δημόσια κτίρια, καθυστερήσεις στη διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών, κοινή προτεραιότητα των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και στην ελλιπή ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και τους βραδείς ρυθμούς αναβαθμίσεων από τους δημόσιους φορείς, κυρίως λόγω έλλειψης σύγχρονων εργαλείων, ανεπαρκούς τεχνογνωσίας για τεχνολογίες και μεθόδους στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια των δημοσίων φορέων».

Το STRATENERGY, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, απαντά στις παραπάνω προκλήσεις και υποστηρίζει -σύμφωνα με την ομάδα και τους μελετητές- συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, καθώς προωθεί και ενθαρρύνει την υλοποίηση επιδεικτικών ώριμων έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Επιπλέον, οριστικοποιεί το κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού -με ορίζοντα το 2030- κάθε δημοσίου φορέα που βάζει τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη.

Για την Περιφέρεια Κρήτης, η υλοποίηση του έργου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: «Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια στη Κρήτη, εφαρμογή Πλαισίου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από την Περιφέρεια Κρήτης για την ΑΧΕ στα Κτίριά της έως το 2030, στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης».

Εν τω μεταξύ, στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», που αφορά στη «Συνεργασία για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.

Στο έργο συμμετέχουν έξι εταίροι, το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού της Κύπρου, η Αναπτυξιακή Εταιρία της Λευκωσίας, ο Δήμος Ρόδου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο Δήμος Χερσονήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Στόχοι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και με τους στόχους και υποχρεώσεις των κρατών-μελών για την ενέργεια και το κλίμα του 2020 και 2030, ειδικότερα με τις δεσμεύσεις για την προτεραιότητα της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της «έξυπνης εξειδίκευσης» και καινοτομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησαν οι διαδικασίες πραγματοποίησης των Πιλοτικών Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και στην Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών στην Κύπρο, καθώς και στον Δήμο Ρόδου και τον Δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη. Επίσης, έχει αρχίσει η συστηματική καταγραφή ενεργειακών και λειτουργικών δεδομένων, καθώς και η δημιουργία σχετικών βάσεων δεδομένων μέσω δομημένων ερωτηματολογίων.

Σύμφωνα με την ομάδα, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι θα επιδιωχθούν συνέργειες με άλλα αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας, που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια που υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, οι δήμοι του νησιού και άλλοι οργανισμοί, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών βάσεων δεδομένων και εργαλείων και οργανωμένης «περιφερειακής αντίληψης».

ered.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]