ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

MLS: Νέα τεχνολογική AI εταιρεία

Η εταιρεία, με έδρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, φέρει την επωνυμία «MLS Artificial Inteligence International Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «MLS Artificial Intelligence Int. Inc».

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση εφαρμογών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), η αναγνώριση φωνής (Voice Recoginition), σύνθεσης φωνής και εν γένει γλωσσικών τεχνολογιών σε διάφορες γλώσσες και αγορές σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, η εταιρεία καλύπτει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εφαρμογών και τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, κατασκευή και συναρμολόγηση «έξυπνων» σταθερών ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, την αδειοδότηση (licensing) των εφαρμογών και τεχνολογιών που θα αναπτύξει και τη βασική βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και προϊόντων λογισμικού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το πρώτο διοικητικό συμβούλιο είναι πενταμελές, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Καματάκη.
businessnews.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]