ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Σε ποιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι

Τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών στους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου παρουσίασε σήμερα η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.) .

Στόχος είναι μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., Γιώργος Βερνίκος, τόνισε ότι μετά από πολλά χρόνια η χώρα έχει πλέον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.

«Η συνέχεια βέβαια δεν είναι αυτονόητη. Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς συζήτησαν, ανέλυσαν και επεξεργάστηκαν τις θέσεις τους για τις προϋποθέσεις δημιουργίας μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα βασίζεται στις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία. Μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα δημιουργεί σταθερές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Οι τελικές παρεμβάσεις και η επιτυχία του Σχεδίου εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την εκάστοτε κυβέρνηση, τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα που έχουν τα δικά τους σχέδια δημόσιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων. Η κοινωνική συναίνεση όμως και η αξιοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων αποτελεί εχέγγυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», αναφέρει ανακοίνωση της Ο.Κ.Ε.

«Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν εθνικής συνεννόησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση», αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους οι κοινωνικοί εταίροι. «Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση, την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της χώρας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες», προσθέτουν.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φορέων των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών τάξεων. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Λόη Λαμπριανίδη, για την «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» και από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, κ. Νίκο Τράντα, για το «Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ 2030)» Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την Κοινή Δήλωση για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.

Στόχος είναι μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε., Γιώργος Βερνίκος, τόνισε ότι μετά από πολλά χρόνια η χώρα έχει πλέον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.

«Η συνέχεια βέβαια δεν είναι αυτονόητη. Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς συζήτησαν, ανέλυσαν και επεξεργάστηκαν τις θέσεις τους για τις προϋποθέσεις δημιουργίας μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα βασίζεται στις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία. Μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα δημιουργεί σταθερές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Οι τελικές παρεμβάσεις και η επιτυχία του Σχεδίου εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την εκάστοτε κυβέρνηση, τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα που έχουν τα δικά τους σχέδια δημόσιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων. Η κοινωνική συναίνεση όμως και η αξιοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων αποτελεί εχέγγυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», αναφέρει ανακοίνωση της Ο.Κ.Ε.

«Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν εθνικής συνεννόησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση», αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους οι κοινωνικοί εταίροι. «Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση, την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της χώρας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες», προσθέτουν.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φορέων των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών τάξεων. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Λόη Λαμπριανίδη, για την «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» και από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, κ. Νίκο Τράντα, για το «Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ 2030)» Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την Κοινή Δήλωση για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.

Δείτε εδώ την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρωνenikonomia.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]