ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΑΒ Βασιλόπουλος: Απέκτησε το πιστοποιητικό Greenpass από τη ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό Greenpass από τη ΔΕΗ απέκτησε η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αποδεικνύει στην πράξη τη μέριμνά της για το περιβάλλον.

Με το Greenpass βεβαιώνεται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου πανελλαδικά, τις αποθήκες και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας η ΔΕΗ έχει παράξει ισόποση ενέργεια απο τους Υδροηλεκτρικούς της Σταθμούς και την έχει δεσμεύσει ειδικά στο όνομα της ΑΒ.

Συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος με το Greenpass, το νέο πιστοποιητικό προέλευσης που διαθέτει η ΔΕΗ δείχνει στην πράξη οτι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εγγυήσεις προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία που προέρχονται από την ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας.newmoney.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]