ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Παραγωγή του 50% του ρεύματος από ΑΠΕ έως το 2030

Στις κομβικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός, με ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο έβδομο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ιουνίου.

«Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα αποτελεί άμεση προτεραιότητα», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει με επιτυχία, για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική, η οποία ενσωματώνει τις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μετάβαση σε ένα μέλλον καθαρής ενέργειας και την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων έως το 2030».

Παράλληλα, ο κ. υπουργός αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του υπουργείου για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

«Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός που εκπονεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), που αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα και συνεπώς βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος.

Στόχος είναι έως το 2030, σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από Α.Π.Ε. Προχωράμε στη θέσπιση νέου ειδικού χωροταξικού για τις Α.Π.Ε., που θα αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν προκύψει - π.χ. υπερσυγκέντρωση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χώρο, σωρευτικές επιπτώσεις - με βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Θα ενισχύσει επίσης τα κίνητρα για επενδύσεις, µε σεβασμό στο ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πολιτιστικό περιβάλλον, τη μικρή κλίμακα του νησιωτικού χώρου, καθώς επίσης την ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και τη γεωργική γη».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]