ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΒΕ: Payment Risk Management - Η Ενέγγυα Πίστωση στην Πράξη και με Παραδείγματα, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Σε συνέχεια του Σεμιναρίου για την Ενέγγυα Πίστωση που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετοχών και δεδομένης της κρισιμότητας της διασφάλισης των πληρωμών, ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μηχανισμού της SEVE Academy, υλοποιεί ένα εξειδικευμένο εργαστήρι για τη διαχείριση της ενέγγυας πίστωσης, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 17:30-21:30.

Η ενέγγυα πίστωση επιτρέπει στην εξαγωγική επιχείρηση να περιορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξαγωγές, δίνοντας στις εμπορικές της συναλλαγές τη δυνατότητα να κυλούν με έναν τρόπο προβλέψιμο και πιο σίγουρο. Αποτελεί, επίσης, ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, σε μια εποχή που η ροή χρηματοδοτήσεων είναι περιορισμένη.

Ερωτήματα

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα ενημερωθούν σε βάθος για:
Tι είναι η ενέγγυα πίστωση; 
  • Πόσοι από τους εξαγωγείς γνωρίζουν να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και να επωφελούνται από τον μηχανισμό λειτουργίας της; 
  • Ποιοί Διεθνείς Κανόνες την καθιστούν τον «ακρογωνιαίο λίθο» του Διεθνούς Εμπορίου; 
  • Πώς διασφαλίζεται η συμφωνία των φορτωτικών εγγράφων με τους όρους της Πίστωσης, τις Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτική για τις Ενέγγυες Πιστώσεις (UCP 600) και τη Διεθνή Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική;
Θεματολογία
  • Τα φορτωτικά έγγραφα στους UCP 600 
  • Λεπτομερής περιγραφή και εφαρμογή των κανόνων
  • Case studies για την εμπέδωση των γνώσεων

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και σε όσους γενικώς συναλλάσσονται με το εξωτερικό
  • Ιδιοκτήτες παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων
  • Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων
  • Αποφοίτους/Φοιτητές/Σπουδαστές 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

o Να αντιληφθούν τα τεχνικά στοιχεία που εμπλέκονται στη χρήση της ενέγγυας πίστωσης.
o Να γνωρίσουν τις προδιαγραφές των αποδεκτών βάσει UCP 600 φορτωτικών εγγράφων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

o Να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα σε μια διεθνή συμφωνία.
o Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους διεθνείς πελάτες τους.
o Να αποφεύγουν κοστοβόρα λάθη που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την πληρωμή της εξαγωγής.

Σε επίπεδο στάσεων:

o Να ευαισθητοποιηθούν ως προς κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν το καλό τέλος μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής. 
o Να προσφέρουν αποτελεσματική εξυπηρέτηση στους διεθνείς πελάτες.

Η Εισηγήτρια:

Μαρία Βαφείδου - Στρέμπα : Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (Msc) Α.Π.Θ. Πρώην τραπεζικό στέλεχος με 25ετή θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου. Με μεγάλο εκπαιδευτικό έργο στον τομέα των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών από το 1991 έως και σήμερα, τόσο στο χώρο της Ελλάδας όσο και στον ευρύτερο των Βαλκανικών χωρών.

Παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις του διασυνοριακού εμπορίου και των Διεθνών Ομοιόμορφων Κανόνων που το διέπουν, με συμμετοχή σε όλα τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια που διοργανώνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC).


Κόστος Σεμιναρίου

Ταμειακά ενήμερα Μέλη ΣΕΒΕ: 50 ΕΥΡΩ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Άλλοι: 60 ΕΥΡΩ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Oι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και σχετικό υλικό.

Στο εργαστήρι προβλέπεται υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή του. Προτείνεται, ωστόσο, για όσους ασχολούνται συστηματικά με το αντικείμενο η αγορά του βιβλίου του International Chamber of Commerce – ICC Uniform Customs & Practice for Documentary Credits http://www.hba.gr/Publications/Details/67 που είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας από το Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ): Αμερικής 13, Αθήνα, Τηλ.: 210 3614143 και Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 288036, Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr.

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]