ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Συνέδριο Καινοτομία και Επιχειρείν στην Χημική Βιομηχανία

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους εξής φορείς: 

1. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας, 
2. Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 
3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ 
5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων 
6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας 
7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ 
8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ 

διήμερο συνέδριο με θέμα: 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές» 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία με τη συμμετοχή τριανταενός (31) εξαίρετων ομιλητών/τριών από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και περισσότερων από 200 συνέδρων. 

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Ι. Τσιρώνης, η ΓΓΕΤ κ Π. Κυπριανίδου, ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Γ. Μαυρωτάς, ο Αν. Βουλευτής κ. Χ. Θεοχάρης, ενώ με γραπτό μήνυμα χαιρέτισαν η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, κ. Ν. Κεραμέως και ο Γ.Γ. Επιμελητηρίων της ΝΔ, κ. Ν. Κωστόπουλος. 

Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως: 

· οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου, 

· η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή, 

· οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά, 

· η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας. 


Επίσης, καταγράφηκαν οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν: 

· το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 

· το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 

· η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών, 

· η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

· η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό, 

· η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας. 


Τα συμπεράσματα: 

Στο στρογγυλό τραπέζι το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη του συνεδρίου συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του Τ. Χημείας ΕΚΠΑ, κ. Γ. Κόκοτος, ο Αν. Πρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων ΕΚΠΑ, κ. Ν. Μυλωνάς, ο καθηγητής Χημείας κ. Ιωάννης Ματσούκας, ο Πρόεδρος του Τμ. Διαιτολογίας και Διατροφής ΑΤΕΙΘ κ. Α. Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος του Τμ. Τεχνολογίας Τροφίμων κ. Β. Σινάνογλου, ο Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ, κ. Δ. Μαντής, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ & Συμβούλιο Καθοδήγησης Ελληνικής ΤΠ κ. Ρ. Γαμβρός και η Πρόεδρος της ΔΕ της ΕΕΧ, κ. Φ. Σιδέρη, ενώ γραπτό μήνυμα έστειλε η Πρόεδρος του Τμ. Χημείας Ιωαννίνων, κ. Μ. Λέκκα, εξαιτίας της εσπευσμένης αναχώρησής της. 

Τον συντονισμό του στρογγυλού τραπεζιού, καθώς και της συζήτησης που ακολούθησε είχαν η ΓΓ της ΔΕ της ΕΕΧ, κ. Ε. Λαμπή και η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής και μέλος του ΔΣ του Τμήματος Τροφίμων της ΕΕΧ, κ. Ντ. Βακιρτζή. 

Υπήρξε κοινός τόπος ότι η σημερινή κατάσταση έχει σημαντικές διαφορές από την περίοδο προ της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία υπήρχαν πραγματικά στεγανά μεταξύ των δύο χώρων και η έννοια της επιχειρηματικότητας στον ακαδημαϊκό χώρο ήταν υπόθεση λίγων πρωτοπόρων, ορισμένοι από τους οποίους μας μετέφεραν στο συνέδριο την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. 

Ο δρόμος όμως για την δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ των δύο χώρων, παρά τις ουσιαστικές προσπάθειες που γίνονται μέσω των προγραμμάτων έξυπνης εξειδίκευσης και των τεχνολογικών πλατφορμών φαίνεται να είναι μακρύς και να απαιτεί την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων που θα οδηγήσουν στην: 

· άρση της δυσπιστίας και τη δημιουργία σταθερών δεσμών ανάμεσα στην παραγωγή νέας γνώσης και στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, 

· μείωση της γραφειοκρατίας, 

· ενίσχυση της καινοτομίας με νομική υποστήριξη και μοντελοποίηση επιτυχημένων πρακτικών, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τους, 

· ανατροφοδότηση του ενός χώρου από τον άλλο για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, 

· μακροπρόθεσμη επένδυση της βιομηχανίας όχι μόνο στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της χώρας, αλλά και στις τοπικές πρώτες ύλες και παραδόσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα της εγχώριας βιομηχανίας. 

Η επιτυχία των δράσεων αυτών θα οδηγήσει στο τέλος της πνευματικής αφαίμαξης της χώρας, ως αποτέλεσμα της αναγκαστικής μετανάστευσης της αφρόκρεμας των νέων και όχι μόνο των νέων επιστημόνων. 

Στην προσπάθεια αυτή, η ΕΕΧ δήλωσε παρούσα με την φιλοδοξία να παίξει το ρόλο της ημιπερατής μεμβράνης μεταξύ των δύο χώρων, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ώσμωσης που απαιτούν οι συνέργειες και οι συνεργασίες.


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]