ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση 45% έως 60% για δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτωνΠροκηρύχθηκε ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων και η ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί σας παρουσιάζει παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω και δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια – επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών και άνω και δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών τις 3

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα

Προϋπολογισμός έργων - ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 45%, το οποίο δύναται να αυξηθεί κατά:
 • 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη, ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
 • 5% της Δημόσιας Επιχορήγησης, με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης


Διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες


Σχετικά με την ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί:

Η ERGON έχοντας πολυετή εμπειρία στα κτιριακά έργα, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει όλο το εύρος των υπηρεσιών μηχανικού για τους επενδυτές, από τον σχεδιασμό έως και την τελική υλοποίηση του έργου.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους επενδυτές είναι οι εξής:

 • Προετοιμασία τεχνικού φακέλου:
Αρχιτεκτονικά προσχέδια, βεβαίωση χρήσης γης και κατάρτιση προϋπολογισμού έργου

 • Μελέτες, Επίβλεψη και Οικοδομική Άδεια:
Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών όπως αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη στατικών, τοπογραφικό, μελέτες ηλεκτρομηχανολογιών εγκαταστάσεων κλπ, καθώς και έκδοση της οικοδομικής άδειας και επίβλεψη έργου

 • Κατασκευή και διαχείριση έργου:
Ολοκληρωμένη ανάληψη της κατασκευής με τεχνικά συνεργεία, υπεργολάβους και προμηθευτές της επιλογής μας, με πλήρη επιστασία, συντονισμό και διαχείριση του έργου (παραλαβή υλικών, χρονοδιάγραμμα έργου, τιμολόγια προμηθευτών κλπ)

 • Κατάταξη και Άδεια Λειτουργίας:
Κατάταξη του καταλύματος στις κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών και έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του καταλύματος


Στόχος μας να προσδίδουμε στην επένδυσή σας προστιθέμενη αξία με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όποιο ρόλο μας αναθέτετε.


  Για να κλείσετε ραντεβού με έναν μηχανικό μας 
καλέστε στο  
 
2310 841 656